Wereldfocus


Niet alleen de boeren in India komen in verzet. Hier een demonstratie, kortgeleden, van stakende ambtenaren.  

India's landloze boeren eisen grond

Meer dan 60 procent van de 1 miljard Indiërs is afhankelijk van de landbouw. Grondbezit is voor hen cruciaal maar met de wetten die het grondbezit op een democratische manier moeten regelen, wordt weinig vooruitgang geboekt. Omdat de regering economische hervormingen wil doorvoeren, is de politieke wil tot landhervormingen zichtbaar afgenomen. De Plancommissie, die India's ontwikkeling op de voet volgt, trekt duidelijke conclusies in haar tiende rapport. "Landhervormingen zijn sinds het midden van de jaren negentig naar de achtergrond verdwenen. Ze zijn voorbijgestreefd door regeringsinitiatieven die landbezit willen liberaliseren om op die manier de komst van grootschalige agrobedrijven mogelijk te maken." De boeren leggen zich hier echter niet bij neer. Verspreid over het land steken protesten de kop op die, al dan niet gewelddadig, onderdrukt worden. Volgens de Indiase econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen kan India echter geen economische wereldspeler worden zolang de landhervormingen niet voltooid zijn. De Indiase regering wil intussen de armoede op het platteland bestrijden door van de 60 miljoen arme gezinnen één lid per gezin minstens 100 dagen werk per jaar te garanderen. (IPS, 6/11-2-2006)

Regering erkent (tijdelijk) conflict in Colombia

Er komt schot in de verkennende vredesgesprekken tussen de Colombiaanse regering en het Nationaal Bevrijdingsleger (ELN), de tweede rebellengroep van het land na de FARC. De regering erkende vorige week vrijdag de vertegenwoordigers van de 42 jaar oude opstandelingenbeweging als officiële gesprekspartners. De officiële erkenning van de onderhandelaars van de rebellen betekent dat ze voor de duur van de onderhandelingen geen angst hoeven te hebben om gearresteerd te worden door de Colombiaanse ordediensten, en dat schept vertrouwen. "Stilaan begint de regering te erkennen dat er een conflict bestaat in Colombia", oordeelt rebellenleider Antonio García. Bij sommigen bestaat de vrees dat de conservatieve president Uribe de dialoog met de rebellen alleen uit electorale overwegingen startte. Het leek er een tijdlang op dat Uribe ook met de FARC zou onderhandelen over een grote gevangenenruil, maar die gaat voorlopig niet door. (IPS, 27-2/4-3-2006)

"EU mag zich niet blindstaren op vrijhandel voor arme landen"

Er bestaan alternatieven voor de vrijhandelsakkoorden waarover de EU momenteel onderhandelt met 77 ontwikkelingslanden. De Economische Partnerschaps Akkoorden (EPA's) geven 77 landen uit Afrika, het Caribisch gebied en de Stille Oceaan (ACS-landen) vrije toegang tot de Europese markt. Maar ze nemen ook de barrières weg voor de Europese uitvoer naar die landen. Volgens verschillende ontwikkelingsorganisaties en onderzoekers is het belangrijk om naar een aantal alternatieven te kijken. Ze vrezen dat de EPA's in hun huidige vorm niet bijdragen aan de ontwikkeling van de ACS-landen. Het meest realistische alternatief is vasthouden aan het algemeen preferentieel stelsel. Dit houdt in dat de ACS-landen hun bevoorrechte toegang tot de Europese markt behouden voor al hun producten, zonder een wederkerige openstelling van hun markt voor EU-uitvoer. (IPS, 27-2/4-3-2006)

VN-hervormingen lopen niet van een leien dakje

De nieuwe Raad zal op een aantal vlakken verschillen van de Commissie (Mensenrechten, red M). Die is niet geloofwaardig omdat er landen in kunnen zetelen die zelf een heel belabberde mensenrechtenreputatie hebben. De ontwerptekst voorziet in de mogelijkheid om de leden van de nieuwe Raad te beoordelen op hun prestatie op het vlak van mensenrechten en hen indien nodig te schorsen. Bovendien zal de Raad het hele jaar door kunnen samenkomen. Opdie manier kan sneller aan de alarmbel worden getrokken om zware schendingen onder de aandacht van de internationale gemeenschap te brengen. De (aangenomen, red. M.) ontwerptekst is het resultaat van maandenlange discussies sinds het voorstel werd gelanceerd op de VN-top in september van vorig jaar. (Voorzitter, red. M) Eliasson: "Het voorstel dat nu voorligt is al een compromis. Het kan geen ideale blauwdruk zijn." De VS zijn echter niet overtuigd dat de Raad, in de vorm die nu voorligt, in staat zal zijn landen te weren die mensenrechten schenden. VS-ambassadeur bij de VN Bolton: "Het voorstel vertoont verschillende gebreken en is niet aanvaardbaar." (IPS, 27-2/4-3-2006)

Handelsgesprekken opnieuw in het slop

De handelsgesprekken die vorig weekend (10/11 maart) in Londen plaatsvonden hebben niet het resultaat opgeleverd waarop gehoopt werd. Het was de bedoeling om na de mislukte Wereldhandelstop in Hongkong achter gesloten deuren en in beperkte kring de ontwikkelingsagenda van Doha opnieuw vlot te trekken, met het oog op de officiëlere onderhandelingen in april. De bijeenkomst in Londen met vertegenwoordigers van India, Brazilië, de EU, de VS, Japan en Australië (de zogenaamde G6) moest duidelijk maken wie bereid is waarop toe te geven, en hoeveel. De ontwikkelingslanden willen dat de rijke landen tegen een overeengekomen termijn stoppen met het toekennen van landbouwsubsidies aan hun bedrijven en hun grenzen openstellen voor landbouwproducten uit het Zuiden. De rijke landen willen dat de ontwikkelingslanden de handel in diensten vergemakkelijken. Zoals het ontwerpakkoord nu op tafel ligt riskeren de ontwikkelingslanden 54 miljard euro invoerheffingen en honderdduizenden banen te verliezen. De rijke landen zouden volgens de VN wel 81 miljard euro aan het akkoord kunnen verdienen. De kans dat eind 2006 een oplossing uit de bus komt, wordt nu wel heel klein. Die deadline was vooropgesteld bij de lancering van de Doharonde in 2001. (IPS, 12/17-3-2006)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019