KLASSIEK EN ACTUEEL

"Was het lang geleden dat China nog als het voorbeeld gold van landen die eeuwenlang volkomen stilgestaan hadden? En nu is het politieke leven in China op het kookpunt gekomen, de sociale beweging en de drang naar de democratie wellen op. Volgend op de Russische beweging van 1905, heeft de democratische revolutie heel Azië omvat - Turkije, Perzië, China. De gisting in Brits-Indië neemt toe. Het is interessant dat de revolutionair-democratische beweging zich nu ook tot Nederlands-Indië, het eiland Java en andere Nederlandse koloniën, met een bevolking van bijna 40 miljoen heeft uitgebreid. De dragers van deze democratische beweging zijn in de eerste plaats de volksmassa's op Java, onder wie de nationalistische beweging oprees onder het vaandel van de islam. In de tweede plaats heeft het kapitalisme een plaatselijke intelligentsia uit geacclimatiseerde Europeanen in het leven geroepen die opkomen voor de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië. In de derde plaats heeft de vrij aanzienlijke Chinese bevolkingsgroep op Java en op andere eilanden de revolutionaire beweging uit het vaderland naar hier overgebracht. De Nederlandse marxist Van Ravesteyn wijst er in zijn beschrijving van dit ontwaken van Nederlands-Indië op, dat het traditionele despotisme, de willekeur van het Nederlandse bestuur nu op een vastberaden tegenstand en protest stuit onder de massa's van de inheemse bevolking. (...)"

Uit een artikel in 'Prawda' , nr. 103, getiteld 'Het ontwaken van Azië', 7 mei 1913, ondertekening 'F'. (Lenin)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019