1 mei-viering NCPN Twente trekt aandacht van de media


 

Marco Hanekamp

De jaarljkse 1 mei-viering van de NCPN, afdeling Twente, was dit jaar weer even strijdbaar als in voorgaande jaren. In de goedgevulde zaal van Buurtcentrum de Roef in Enschede waren naast de leden van de NCPN en andere belangstellenden ook onze kameraden van de Duitse DKP en een afvaardiging van het bestuur en leden van de Turkse cultuur- en solidariteitsvereniging PSADER vertegenwoordigd.

Corry Westgeest, lid van het afdelingsbestuur, heette de aanwezigen welkom en wees erop dat er twee journalisten in de zaal aanwezig waren. Een van RTV Oost en een van NRC Handelsblad. De dag na 1 mei stond er een groot artikel (inclusief foto) in de NRC. Ook kwam Corry Westgeest aan het woord in het Radio Oost programma 'Klaar Wakker'. Westgeest liet weten dat er al meer dan 100 jaar op 1 mei wordt gestreden voor werk, vrede en socialisme.

Feest voor de werkende klasse

Spreker van deze avond was afdelingsbestuurder Rik Min. Hij ging in zijn speech in op het feit dat 1 mei hét feest is van de werkende klasse die, in tegenstelling tot de bezittende klasse, al het werk doet, dag in dag uit en de huizen en fabrieken bouwt, de grond bewerkt, de productie levert, enzovoort. "De meeste mensen vinden dagen als moederdag en secretaressendag heel normaal, maar een dag om stil te staan bij degenen om wie alles draait, is minder normaal", aldus Min. Volgens Min behoren wereldwijd zo'n zes miljard mensen tot de werkende klasse en is er slechts een erg klein groepje dat de dienst uitmaakt, de kapitalistenklasse.

Dweilen met de kraan open

Rik Min merkte op dat er nog altijd strijd is tussen de werkende klasse en de aandeelhoudersklasse. "Elke euro voor hen is er één die ons onthouden wordt", betoogde Min. Verder vroeg Min zich af of het nog 500 jaar moet duren eer men door heeft dat het leven niet om het kapitaal draait, maar om de arbeiders. Gallileo moest immers ook zo lang wachten voordat werd toegegeven dat de aarde om de zon draait en niet de zon om de aarde. De ziekelijke aandacht in de media voor de beurskoersen, is Min een doorn in het oog. Volgens Rik Min is het systeem aan alle kanten lek. Wat men ook bedenkt (bezuinigen, hard werken, privatiseren), het is dweilen met de kraan open, aldus een stijdbare Rik Min.

Megawinsten!

In het Belgische blad "De Tijd" stond onlangs te lezen dat binnen de bedrijven in de landen van de G7 een winst wordt gemaakt van maar liefst 1,3 triljoen dollar! Het is duidelijk dat er sprake is van een gigantische kapitaalaccumulatie. Wat ook duidelijk is, volgens Min, is dat we onze strategie moeten veranderen. "Dat zou kunnen, als we democratisch aan de knoppen kunnen zitten", aldus Min. Er moet niet geproduceerd worden om de winst, maar naar behoefte! Onder het kabinet Kok II begon men te zeggen dat meer winst meer werk oplevert. Nu is duidelijk geworden dat dit beleid heeft gefaald. Kennelijk heeft men de eerste marxistische basiswet niet door: overproductie en dus stagnatie! Zelfs de voorhoede van de PvdA, GL en de SP weigert te praten over een socialistisch alternatief. De NCPN wordt door hen buitengesloten.

Strijdbaarheid blijft nodig

De volgende spreker was Ewald Hollbach, lid van de DKP, kreis Münster/Münsterland. Hij begon met het brengen van een proletarische groet aan alleaanwezigen. Hij sprak de hoop uit dat er van de feestelijkheden rond 30 april een 1 mei-feest wordt gemaakt. Verder merkte hij op dat sinds september het politieke landschap in Duitsland is veranderd met de komst van Angela Merkel. Het gevolg is: stakingen in de gezondheidszorg, bij de havenarbeiders en in de metaal. Op dit moment is er nauwelijks sprake van een stroming tegen de fascistische politiek van de VS en worden er veel leugens door de media verspreid. "Sinds het wegvallen van de DDR is de democratie in de omliggende landen achteruitgegaan", aldus Ewald Hollbach. Hij voegde er nog aan toe dat de communisten aan de goede kant van de geschiedenis staan. "We zullen verder gaan met de strijd", besloot hij zijn betoog. Na zijn toespraak, reikte hij het nieuwe partijprogramma van de DKP uit aan Corry Westgeest.

Variatie aan muziek en dans

Naast sprekers, was er ook ruimte voor zang en dans. Zo werd door Unzar Boskir, vz van PSADER, het Turkse 1 mei-lied 'Bir Mayis' ten gehore gebracht. Daarnaast konden de aanwezigen, onder het genot van een hapje en een drankje, genieten van een optreden van de Haaksbergense muziekgroep The Soundcharm. Tussendoor werden we nog eens extra verrast door het gelegendheidstrio 'Hard & Vals'. Zij brachten het Enschedese 1 mei-lied en de internationale ten gehore. De hele zaal zong uit volle borst mee.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019