5de NCPN Congres 10 en 11 juni 2006


Vertegenwoordigers van 50 communistische en arbeiderspartijen namen deel aan het 15de Internationaal Communistisch Seminarie van 5, 6 en 7 mei te Brussel (zie www.wpb.be/icm.htm). De NCPN werd vertegenwoordigd door Wil van der Klift. De CJB stuurde een waarnemer: Roberto Dias da Silva. (Foto PTB/Solidair)  

Ter voorbereiding van het 5de NCPN Congres bespreken de afdelingen van de NCPN binnenkort de tweede reeks voorstellen van het partijbestuur voor verdere ontwikkeling van de partijpolitiek en -organisatie en behandelen de overige taken, zoals de verkiezing van de delegaties met stemrecht voor het Congres, het hoogste orgaan van de partij. Het aftredende partijbestuur bracht een verslag van werkzaamheden uit aan de leden. Het Congres, samengesteld uit gedelegeerden van alle NCPN-afdelingen, kiest een nieuw partijbestuur, bespreekt het financieel verslag, neemt besluiten over statutenwijzigingen en de congresresoluties. De zittingen van het Congres vinden plaats in Amsterdam. Belangstellende sympathisanten kunnen als gast deelnemen. Inlichtingen bij de afdelingssecretarissen of bij het landelijke partijsecretariaat 020-6825019; ncpn@ncpn.nl.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019