Filippijnen Actueel


President Arroyo  

Filippijnen: president Arroyo bijna naar huis dankzij volksbeweging


Fidel Agcaoili, NDFP. (Foto PTB/Solidair) 

Fidel Agcaoili (*)

Op de Filippijnen wil een zeer brede democratische volksbeweging president Arroyo omverwerpen. Het begon met de publicatie van bewijzen dat de laatste verkiezingen vervalst waren.

Sinds juli 2005 groeide de beweging gestaag en consolideerde zich. En in februari 2006 verklaarde een deel van het leger dat het niet langer de president steunde. Arroyo riep daarop de staat van beleg uit en liet progressieve volksvertegenwoordigers en officieren arresteren. Vandaag komt de beweging weer op gang: zelfs het grondwettelijk hof drukte zijn verzet uit tegen een ontwerp van een nieuwe grondwet.

Het Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen (het NDF, dat aan het hoofd staat van een guerrillabeweging, actief in een meerderheid van de provincies, nvdr) heeft zich buiten de legale strijd in de steden gehouden. Zo gaf het de regering geen reden om op te treden tegen deze strijd omdat er zogezegd het NDF achter zat. Maar op het platteland heeft het NDF de offensieven tegen het regeringsleger opgedreven. De positie van de regering Arroyo is daardoor verzwakt. En binnen het leger groeien de tegenstellingen: de patriottische anti-Arroyo en anti-VS-krachten worden steeds sterker. De toekomst zal uitwijzen wanneer het Arroyo-regime zal worden omvergeworpen. En dat zal ofwel uitdraaien op een verandering van personeel aan het hoofd van de staat, ofwel op een meer fundamentele verandering op de Filippijnen. Wij werken er verder aan.

Nationaal Democratisch Front van de Filippijnen.

President Arroyo probeert oppositie uit te schakelen

Terwijl de oppositie campagne voert tegen de plannen van president Arroyo om de grondwet te wijzigen en op andere manieren haar macht te consolideren, doet de president verwoede pogingen om de oppositie uit te schakelen, zelfs met politieke moorden.

Groepen tegen grootschalige mijnbouw in Mindanao versterken eenheid

Ongeveer 180 afgevaardigden van vele volksorganisaties en ngo's kwamen van 17 tot 21 april bijeen in Surigao City. Hiermee wilden ze een bredere eenheid verkrijgen tegen grootschalige mijnbouw en landroof van inheemse gemeenschappen - vaak de eerste slachtoffers van deze mijnbouw. De deelnemers tekenden een eenheidsverklaring en maakten plannen om de campagne tegen grootschalige mijnbouw op te voeren.

Focus op Filippijnen op 1 mei

Op het 1 mei-feest op de VUB-campus richtte Intal dit jaar de schijnwerper vooral op de Filippijnen. Er was informatie over de kritieke mensenrechtensituatie op de Filippijnen en de voorbijgangers kregen de kans om een solidariteitsboodschap mee te geven voor progressief parlementslid Ka Bel (Crispin Beltran) die nog steeds in arrest zit.

Bron: Filippijnengroepen België-Filippijnen Actueel 3-5-2006.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019