Iran: Wat er werkelijk in het IAEA-rapport stond

Redactie buitenland

Het IAEA vindt geen bewijzen voor een Iraans nucleair wapenprogramma. In het rapport van 27 april vermeldde het Internationaal Atoomenergie Agentschap de Iran-resolutie van de VN-Veiligheidsraad van afgelopen februari:

Ondanks dat Iran niet volledig handelt in overeenstemming met deze eisen, argumenteert Iran dat het in feite de uitvoering is van de verplichtingen van het non-proliferatieverdrag. Het IAEA vond geen rokend geweer.

Hier is zijn conclusie, die anderen niet zo uitvoerig voor u zullen citeren:

  1. Er is rekenschap gegeven van al het nucleaire materiaal dat Iran heeft aangegeven bij het Agentschap. Behalve eerder aan de Raad gemelde kleine hoeveelheden heeft het Agentschap in Iran geen onvermeld nucleair materiaal gevonden. De kennis van het Agentschap betreffende de omvang en de inhoud van Irans centrifugeprogramma is echter onvolledig. Daarom, en om andere hiaten in de kennis van het Agentschap, inclusief de rol van het leger in Irans nucleaire programma, maakt het Agentschap geen vorderingen in zijn pogingen zekerheid te verschaffen over de afwezigheid van niet gemeld nucleair materiaal en nucleaire activiteiten in Iran.
  2. Na ruim drie jaar pogingen te hebben gedaan door het Agentschap om helderheid te krijgen over alle aspecten van Irans nucleaire programma, blijven de bestaande leemten in kennis een onderwerp van zorg.

Deze dubbelzinnigheid wordt verdraaid door de regering Bush om de schijn te wekken dat Iran iets illegaals heeft gedaan. Het rapport kan zó gelezen worden dat je kunt zeggen dat er geen bewijs is dat Iran zich met iets illegaals bezighoudt. Feitelijk hebben landen onder het non-proliferatieverdrag het recht om het soort experimenten dat Iran doet uit te voeren. De meeste beschuldigingen gaan niet over de inhoud, maar over iets anders.

De president van Iran heeft zich verplicht tot voortdurende samenwerking met VN-inspecteurs.

Vertaling Christian Patty.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019