Nederlands Sociaal Forum 2006


 

Jan Ilsink

Van 19 tot 21 mei 2006 vindt het tweede Nederlands Sociaal Forum plaats op de universiteitscampus in Nijmegen. Onder het motto 'een andere wereld is mogelijk' zullen duizenden bezoekers deelnemen aan workshops, een cultureel programma, een filmprogramma en debatten met internationale sprekers.

In navolging van het Wereld Sociaal Forum en het Europees Sociaal Forum wil het Nederlands Sociaal Forum een open ontmoetingsplaats zijn voor uitwisseling van ideeën, het creëren en versterken van netwerken en een broedplaats voor actie. Hiermee wil het NSF bijdragen tot het versterken en verbreden van sociale bewegingen.

Deelname NCPN

De beginselverklaring van het Wereld Sociaal Forum, dat ook geldt voor de nationale Fora, verbiedt politieke partijen deel te nemen aan de organisatie. De NCPN moet dus genoegen nemen met een informatiestand op het Forum. Sympathisanten en leden van de NCPN nemen echter wel deel aan verschillende, door anderen georganiseerde, workshops. Standpunten en opvattingen, die dichtbij die van de NCPN liggen, zullen daarom te beluisteren zijn in de volgende workshops:

Zaterdag 20 mei, 11.00 - 12.15 uur, Zaal E 10
Noodzaak einde destructieve competitie op wereldniveau
Kees van der Pijl (hoogleraar 'International Relations' Universiteit van Sussex, GB).
Kees van der Pijl zal betogen dat het einde van de Koude Oorlog duidelijk heeft gemaakt dat de macht van het Westen nog altijd nauw verbonden is met expansie en uitbuiting. Maar het wegvallen van de 'gemeenschappelijke vijand' heeft bovendien de breuklijnen binnen het Westen meer zichtbaar gemaakt. De jacht naar controle over de laatste energiebronnen op de wereld schept nieuwe oorlogshaarden en veroorzaakt verwoesting en verlies aan mensenlevens op grote schaal. De moordende concurrentie tot verdere beperking van productiekosten wordt gerealiseerd door afbraak sociale bescherming en arbeidsvoorwaarden.

Zaterdag 20 mei, 18.00 - 19.15 uur, Zaal E 12
De functie van vredesmissies in oorlogsvoorbereiding
Peter Custers (theoreticus rond wapenproductie en wapenhandel)
Wil van der Klift (hoofdredacteur Manifest)
Peter Custers en Wil van der Klift zullen aantonen dat militaire uitgaven en de militaire sector steeds meer worden ingezet voor economisch conjunctuurbeleid. Het ontketenen van een oorlog om interne economische (en sociale en politieke) problemen op te lossen blijft ernstig maar 'bekend'. Maar dat ook 'vredesmissies' worden ingezet voor het oplossen van interne economische problemen van aan de missie deelnemende landen, naast de vaak geopolitieke motieven achter de missies, maakt het militaire apparaat nog verontrustender.

Zaterdag 20 mei, 12.45 - 14.00, Zaal T 29
Gelijke kansen en onderdrukking
Rinze Visser (gemeenteraadslid NCPN in Lemsterland)
Rinze Visser zal ingaan op de leus 'Gelijke kansen voor iedereen'. Hij zalonderbouwen dat dit een lege slogan is, als niet tegelijkertijd wordt beseft dat deze eis ook beperkingen inhoudt voor de minderheid die machtsstructuren gebruikt om zijn 'kansen veilig te stellen en te optimaliseren'. Effectuering van de eis 'Gelijke kansen voor iedereen' kent dus de paradox dat tegelijkertijd 'onderdrukking' nodig is van degenen die hun voorrechten niet kunnen of willen afstaan. Wat betekent deze paradox voor de rechtvaardige strijd voor gelijke rechten?

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019