Financiele campagne voor partij en krant

Binnen de lopende Financiële Campagne 2006 is het nu tijd om de VAKANTIEGELDETAPPE aan te kondigen.

Gedurende de verschillende fasen van de financiële campagne werden steeds prachtige bedragen bijeengebracht voor NCPN en MANIFEST. Een onmisbare steun voor verdere opbouw van partij en krant. De kosten van elke activiteit blijven voortdurend stijgen, en met de verhoging van de activiteit blijven de extra blijken van solidariteit van leden, lezers en sympathisanten een belangrijke steunpilaar.

Dit jaar houdt de partij haar 5e Congres. Gedelegeerden uit alle afdelingen komen in Amsterdam bijeen en nemen in juni het werk van de partij kritisch onder de loep. De politieke, ideologische en organisatorische prioriteiten voor de komende periode worden vastgesteld en de organisatie daarop ingesteld.

Het congres brengt, dat zullen jullie begrijpen, veel extra kosten met zich mee die niet zomaar uit krappe begrotingen kunnen worden betaald.

Daarom durven we de hulp in te roepen van leden en sympathisanten van de NCPN en de lezers van MANIFEST om mee te helpen aan de voorwaarden voor een geslaagd 5de Congres.

Daarom bij deze krant een acceptgirokaart voor een bijdrage, die nu misschien door ontvangen vakantiegeld wat ruimer dan normaal kan uitvallen?

De VACANTIEGELDETAPPE in de FINANCIELE CAMPAGNE: Een bijdrage voor het 5de NCPN-Congres op 10 en 11 juni 2006.

De tussenstand groeide naar 7857 euro door een bijtelling van 85 euro uit Lemsterland. Als jullie het willen, komt de beoogde 10.000 euro voor 2006 binnen bereik!

Namens de financiële commissie van NCPN en Manifest, Job Pruijser.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019