5de NCPN Congres 10 en 11 juni 2006

Het 5de NCPN-Congres kiest een nieuw partijbestuur, bespreekt het financieel verslag, neemt besluiten over statutenwijzigingen en behandelt het verslag van werkzaamheden en de zes congresresoluties. De zittingen van het Congres vinden plaats in Amsterdam. De leden worden via Congresbulletins geïnformeerd. Belangstellende sympathisanten kunnen als gast deelnemen. Inlichtingen bij de afdelingssecretarissen of bij het landelijke partijsecretariaat 020-6825019; ncpn@ncpn.nl.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019