Doodt een communist om de vrede te versterken

Waar blijven de protesten van de andere landen van de EU, nu in een lidstaat de democratische rechten op deze ernstige wijze worden geschonden?

Waarom worden er geen waarnemers gezonden naar een land, lid van de EU, dat accepteert dat er opgeroepen wordt om communisten te doden?

Anticommunisten brengen geldigheid parlementaire verkiezingen in de Tsjechische Republiek in gevaar

H. Charfo

De organisatoren van de anticommunistische verkiezingscampagne, met de naam 'T-shirts tegen het Communisme', verspreiden onder meer T-shirts met de slogan "Doodt een communist om de vrede te versterken". Zij versterken hun campagne, kort vóór de parlementaire verkiezingen, door hun oproep om de voorlopige kandidatenlijsten te stelen van de Communistische Partij van Bohemen en Moravië (CPBM), die gewoonlijk door de gemeenten per post naar de kiezers worden verzonden. Het weekblad RESPEKT doet ook mee aan deze onwettige actie door degenen die zoveel mogelijk lijsten van de CPBM weten te 'verzamelen' te beloven dat zij gedurende een half jaar een gratis abonnement kunnen verdienen. Deze anticommunistische campagne zonder precedent bedreigt het democratische karakter en de geldigheid van de aanstaande parlementaire verkiezingen in de Tsjechische Republiek ernstig.

(*) Hoofd departement van Internationale Betrekkingen van het CC van de
Communistische Partij van Bohemen en Moravië, vertaling WvdK.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019