Nerefco CAO: Leden zeggen massaal nee.

In twee ledenvergaderingen hebben de leden van FNV en CNV het principe-akkoord van 20 april 2006 afgewezen. Volgens de aanwezige leden klopte er erg weinig van het principeakkoord. De looptijd is te lang, er is geen twee procent loonsverhoging in 2006, de eenmalige uitkering moet in euro's en is te laag. De werkgeversbijdrage in de ziektekosten werd gekwalificeerd als een fooi. Het ontbreken van afspraken over verhoging Call out en Call in, het duurder maken van overwerk en geen concrete verbetering van de vervangingsregeling werd ook als negatief gewaardeerd. Met andere woorden: de leden hebben gesproken en breed nee gezegd tegen dit principeakkoord. De onderhandelaars zullen nu Nerefco vragen het CAO-overleg te heropenen en opnieuw te onderhandelen over een CAO met een kortere looptijd, met in achtneming van de gemaakte opmerkingen door de leden van FNV en CNV.

Bron: Egbert Schellenberg, http://radicall.web-log.nl, 18-5-2006.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019