Ingezonden: Demonstratie zaterdag 3 juni


Demonstraties tegen Dekker gaan door. Kom op 3 juni a.s. naar de Dam in Amsterdam. Demonstreer mee tegen de huurliberalisatie-plannen van Dekker. 


 


 

Landelijke demonstratie tegen het woonbeleid van minister Dekker
Zaterdag 3 juni 2006

Verzamelen: 13.00 uur op de Dam, Amsterdam Naar Museumplein

Hierbij ben je van harte uitgenodigd voor de Landelijke Demonstratie zaterdag 3 juni om 13.00 uur op de Dam in Amsterdam tegen het woonbeleid van minister Dekker. We laten ons geen zand in de ogen strooien door Dekker, die beweert dat het allemaal wel meevalt. We protesteren, omdat Dekker en het kabinet wonen veel duurder willen maken. Verhuurders krijgen de volle vrijheid willekeurig de hoogte van de huren te bepalen. Forse huurverhogingen en bezuinigingen op de huurtoeslag duperen een groot deel van de bevolking.

Een nieuwe Landelijke Demonstratie is nodig, omdat de woningnood en het tekort aan betaalbare woonruimte groeit door de dreigende sloop in 56 wijken in Nederland. De massale verkoop van goede en betaalbare woningen vergroot de leegstand door onbetaalbare koopprijzen. De woningnood neemt hierdoor nog meer toe. Door loondaling, stijgende werkloosheid en de bijna 20 miljard bezuinigingen van dit kabinet neemt de behoefte aan goede en betaalbare huurwoningen alleen maar toe.

Door hard werken zijn onze huizen gebouwd. De massale afbraak van goede en betaalbare woningen is diefstal van gemeenschappelijk woningbezit. Terwijl steeds meer bewoners de stijgende woonlasten nog maar nauwelijks kunnen opbrengen, krijgen de woningbedrijven, de projectontwikkelaars en de banken de volle vrijheid hun winsten nog verder te vergroten door hogere huren en koopprijzen.

Betalende huurders worden als stadsnomaden van de ene naar de andere kant gedreven. Na enige jaren krijgen ze opnieuw te horen, in het belang van de 'stedelijke vernieuwing', dat ze moeten vertrekken. Mensen worden hierdoor hun huizen en buurten uitgejaagd.

Wonen is een recht, stop de afbraak! Stop Dekker!

Iedere bewoner, bewonersorganisatie, migranten- en studentenorganisatie, vakbond(slid), politieke partij die achter de volgende eisen staan is welkom:

Wonen is een recht, stop de afbraak! Stop Dekker! Sluit je aan via e-mail: demonstratie@sash.nl. Tel.nr.: 020-6821133 (wijkcentrum Staatsliedenbuurt, Amsterdam). Website: www.sash.nl. Steunbijdragen welkom op SNS bankrekeningnummer 906.955.823 tnv H.M. Richel, SNS Bank, Almere.

Indien jij of je organisatie of partij wil meedoen, mail dan naar: demonstratie@sash.nl.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019