Mission Accomplished Day


Cindy Sheehan voorbeeld van groeiend verzet binnen de VS tegen hegemonistische politiek van de VS.  


 

Cindy Sheehan

1 mei 2006 is de derde verjaardag van het einde van de 'belangrijkste gevechtshandelingen' in Irak. Het was een glorieuze dag toen George Bush ingevlogen werd aan dek van de Abraham Lincoln en massa's hartstochtelijke en vleierige 'journalisten' zoals Chris Matthews hem overlaadden met lof.

"En daar is de president. Hij lijkt zelf wel een straalvliegtuig dat neerdaalt uit de hemel." ('Hardball', 1 mei 2003). Bob Schieffer: "Wat mij betreft was dit een van de meest indrukwekkende beelden uit de geschiedenis. En als politieke raadgever zie je de campagneslogans al op dit beeldmateriaal." (Meet the Press, 4 mei 2003). "Wat een snelle en schone oorlog!" G. Gordon Liddy werd vooral geboeid door 'het zaakje' van de president: "Al die vrouwen die beweren dat grootte er niet toe doet, het zijn allemaal leugenaars." ('Hardball, 7 mei 2003). Er werd een nieuw tijdperk zonder terrorisme ingeluid.

Tot zover het fabeltje voor de goedgelovigen over wat drie jaar geleden gebeurde. Het scenario dat gebaseerd is op de werkelijkheid verloopt als volgt:

Mission Accomplished Day (of Operatie Broekklep) was de op de onderbuikgevoelens gerichte pr-droom van de president, maar intussen is ze verworden tot een angstaanjagende realistische nachtmerrie voor zo velen wereldwijd. Voor iedereen die zonen, dochters, een moeder, een vader, zussen en broers en soms hele families weggevaagd zag worden door de hand van deze grijnzende en zelfingenomen terrorist. Deze terrorist zal zich wel weer 'opperbest' gevoeld hebben gisteravond tijdens het diner voor de correspondenten in Washington. Het diner vond plaats terwijl de 2400ste soldaat gedood werd en de 2400ste 'Gold Star'-moeder neerstortte ter aarde en schreeuwde om haar kind. Er zijn honderdduizenden mensen op deze planeet die het vanwege George Bush moeilijk zullen krijgen om zich ooit weer 'opperbest' te voelen, hoe goed hij er ook uitziet in een pilotenoutfit.

Bush & co hebben een fantastische prestatie geleverd met de invasie en de bezetting van Irak. Een invasie die nooit had moeten plaatsvinden, en nu ze plaatsgevonden heeft is dat ook nog eens gebeurd op een buitengewoon kwaadaardige manier, qua omvang en tactiek. Bush vindt de prestatie echter zo formidabel dat hij nu Iran waarschuwt. Als Iran geen pas op de plaats maakt zullen de VS wel even komen en het land vrijheid en democratie opdringen. Het juichende en gedweeë Congres heeft het gemakkelijk en hoeft alleen maar alles goed te keuren wat George Bush doet. Het heeft het kritisch denken, het debat en alles wat lijkt op een rationele discussie uitgeschakeld en heeft gestemd voor sancties die zullen leiden tot een aanval op Iran. Deze aanval zal rampzalig zijn voor onze troepen in Irak en voor die arme regio die de pech heeft opgebouwd te zijn boven enorme olie- en gasvoorraden.

Slechts 21 Congresleden stemden 'nee' tegen de Iran Freedom Support Act. Dit is ongelofelijk, alles in aanmerking genomen wat er gebeurde nadat ze "ja" hadden gezegd tegen George Bush en hij het groene licht kreeg voor alle sancties tegen Irak en de invasie ervan. Ik ontmoette een van de ja-stemmers voor de Iran Freedom Support Act, de Republikein Major Owens, en ik vroeg hem waarom hij had voorgestemd. Omdat hij het 'kwaadaardige' regime in Iran haat, zei hij. Ik vroeg hem naar ons eigen kwaadaardige, onverantwoordelijke regime! De radicale Iraanse president doet onverantwoordelijke en opruiende uitspraken, maar volgens alle informatie is Iran nog een tiental jaren verwijderd van het beschikken over een kernwapen. Bovendien wordt de president beteugeld door de moellah's en een jonge bevolking die zeer verwesterd is.

Wij moeten de George Bush in ons beteugelen. Anders mogen we weer getuige zijn van een nieuw huzarenstukje van onze president, waarbij hij Iran terug in het stenen tijdperk bombardeert en de Amerikaanse bevolking wereldwijd nog gehater maakt. Het Congres zal hem niet in toom houden noch de media, die zich weer achter deze moordenaar zullen opstellen.

Het wordt tijd om de oorlogshitsers, wier bloeddorst niet gelest kan worden de laan uit te sturen. We moeten mensen kiezen die uiteindelijk met hun wijsheid en hun integriteit problemen geweldloos kunnen oplossen. We hebben een Congres nodig dat George aansprakelijk stelt en niet medeplichtig is aan oorlogsmisdaden.

Martin Luther King jr. zei: "We moeten als broeders samenleven, of samen als dwazen ten onder gaan." Moge God ons beschermen tegen de dwazen die wij hebben verkozen om ons te beschermen.

Cindy Sheehan is de moeder van het Amerikaanse oorlogsslachtoffer Casey Sheehan, die op 4 april 2004 sneuvelde. Ze is de oprichter van de 'Gold Star Families for Peace' en schrijver van 'Not One More Mother's Child'.

Bron: Granma International, Havana, 3-5-2006, vertaling Frans Willems.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019