Ingezonden: Cliënten sociale dienst Rotterdam klagen over huisbezoeken

Mensen die controleurs van de sociale dienst over de vloer krijgen, ervaren hun gedrag vaak als intimiderend en vernederend. Soms verliezen ze hun uitkering, soms worden ze zelfs zonder pardon op straat gezet. Ravage kreeg inzage in een aantal geanonimiseerde gespreksverslagen waarin klagers hun verhaal doen aan de Rotterdamse ombudsman. Een rode draad in de gespreksverslagen is de intimiderende manier waarop de controleurs zich volgens de klagers gedragen. Het begint al met hard aanbellen en bonken op deuren en ramen. Vervolgens staat er opeens een grote groep controleurs in de woning, die op commanderende toon opdrachten geeft en vragen stelt. Een medewerkster van de sociale dienst zou bijvoorbeeld hebben gezegd dat zij niets te maken had met afspraken met de huisdokter: "Geef mij het telefoonnummer maar, dan bel ik hem wel even af". Enkele klagers vertellen dat zij tijdens een huisbezoek op straat zijn gezet. 'U gaat er nu uit. Niets praten, jas aan, huis uit', zo zou een zwangere mevrouw te horen hebben gekregen. Op basis van de Rotterdamwet, die bepaalde wijken op slot doet voor uitkeringsgerechtigden, zou ze onterecht in haar woning zitten. Sinds de nieuwe bijstandswet is ingevoerd, hebben gemeenten er financieel belang bij om het aantal uitkeringen omlaag te brengen. Bijna alle gemeenten voeren onaangekondigde huisbezoeken uit, op zoek naar aanwijzingen dat er iets niet klopt. Vooral kwetsbare groepen, zoals terminale patiënten en mensen met psychische klachten, lijken in de knel te komen door de huisbezoeken. Er worden momenteel verschillende juridische procedures gevoerd over de manier waarop de huisbezoeken worden uitgevoerd. De Amsterdamse ombudsman publiceert eind juni een onderzoek naar aanleiding van klachten over deze controles. 6-6-2006.

Het volledige artikel is in te zien op onze website:
http://www.ravagedigitaal.org/2006/mei/mevrouwx.htm

Dirk Kloosterboer

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019