Griekenland, Midden-Oosten en Iran


Massale acties op 25 april jl. tegen komst Rice naar Griekenland (Foto KKE)  


demonstratie KNE (Foto KNE)  

Anna Ioannatou

De geostrategische concurrentiestrijd is nu volop in ontwikkeling, 15 jaar na de ontbinding van de Sovjet-Unie met haar in eerste instantie verstrekkende ongunstige gevolgen. Toch niet alleen ongunstig, want hierdoor worden de onderlinge tegenstellingen binnen het kapitalisme sneller verscherpt, waardoor op zijn beurt het proces versneld wordt dat uiteindelijk tot zijn historische einde voert.

De herverdeling van invloedssferen, de strijd om controle op energiebronnen en markten in diverse delen van de wereld is in volle gang. Centraal staat het zogeheten Euraziatische gebied. Zoals Brzezinski al zei: "Een volledige heerschappij over Eurazie zou gelijkstaan aan wereldwijde overheersing."

De laatste ontwikkelingen laten zien dat zowel de VS als de EU er in verhoogd tempo naar streven hun positie in het Euraziatische gebied te verstevigen met als gevolg gevaarlijke spanningen en een agressieve inmenging in het politieke leven van de landen in die regio. Rusland en China als potentiële bedreiging van de Europese en Amerikaanse belangen wordt daarbij niet onderschat.

Gezien deze situatie heeft de KKE (Communistische Partij Griekenland) een verklaring gepubliceerd - resultaat van een vergadering van het Centraal Comité - met als speerpunten de internationale situatie, vooral Midden-Oosten en Iran en Griekenland's positie in het gebied.

Yankee go home

Na een korte uiteenzetting van de fundamentele doelstellingen van de leidende imperialistische machten en hun onderlinge tegenstellingen gaat de verklaring in op de rol van Griekenland, wijzend op de verhoogde activiteiten de laatste tijd van de Amerikaanse diplomatie met als klapstuk het 'Blitz'-bezoek van Rice aan Athene, Ankara, Bagdad en Sofia. Net als Colin Powell en Bill Clinton werd ook Condoleezza vergast op flinke betogingen met een communicatief zeer geslaagde stunt door leden van de KKE op het dakterras van het Muziek Paleis, dat vlak naast de VS-Ambassade ligt. De dubbele 'zz' in haar naam was op veel spandoeken omgeturnd in twee hakenkruisen en de achternaam Rice werd 'Reich.' Uitgesproken is het verschil maar een letter...

De strategische ligging van Griekenland op het kruispunt van drie continenten is belangrijk. Vooral in de situatie van het ogenblik, nu de imperialistische aandacht zich vooral op het Midden-Oosten, Iran, maar ook de Balkan, de landen van Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie richt, aldus de verklaring. Bovendien is het land op het ogenblik ook permanent lid van de Veiligheidsraad van de VN en als lid van de NAVO en de EU is het daarmee een niet te versmaden partner op de lijst van 'bereidwillige landen' in de zogenaamde oorlog van de VS tegen het terrorisme. De druk op de Griekse regering, "onze beste vriend op de Balkan", aldus Condoleezza, om een actievere rol te spelen in de imperialistische oorlogen (in de 'strijd tegen het terrorisme') neemt dus toe. Het gebruik van de baai Soeda op Kreta, van groot belang voor de Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten, moet uiteraard gegarandeerd blijven en dit zal dan ook zeker een van de redenen van het 'Blitz'-bezoek geweest zijn.

Actie nodig

De verklaring wijst op de enorme verantwoordelijkheid van de huidige, maar ook de vorige regering. Als 'oppositiepartij' verklaart de 'socialistische'Pasok zich dan ook helemaal akkoord met de buitenlandse politiek van de huidige rechtse regering. Ook zij heeft destijds haar bondgenoten meer dan geholpen bij het bombarderen van Joegoslavië in 1999, maar ook in Afghanistan en Irak.

De verklaring, waarin ook dieper wordt ingegaan op Cyprus-Turkije-EU, bevat een pakket van eisen:

De ervaring heeft bewezen, vooral de afgelopen 15 jaar, zo stelt de verklaring, dat imperialistische vrede een voorbereiding is op imperialistische oorlog. Gewapend met deze kennis wordt van partijleden en -vrienden, plus de KNE (jeugdorganisatie) gevraagd een programma van continue actie te ontplooien als politiek-ideologisch front tegen de wijd verbreide non- of waninformatie en ter versterking van de anti-imperialistische vredesbeweging.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019