Canada laat Kyoto varen

Redactie buitenland

Negentig Canadese wetenschappers hebben in een open brief aan premier Stephen Harper om een nationale strategie tegen de klimaatverandering gevraagd. Daarmee lijken ze bij hem aan het verkeerde adres. De nieuwe conservatieve regering van Canada sneed onlangs 40 procent weg van het budget van overheidsprogramma's om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ook milieuminister Rona Ambrose verklaarde dat Canada "onmogelijk" zijn Kyoto-verplichtingen kan nakomen.

In het protocol van Kyoto hebben Canada en 33 andere industrielanden zich ertoe verplicht hun uitstoot tegen de periode 2008-2012 met 5,2 procent te verminderen in vergelijking met 1990. Voor Canada maakt de snelle groei van de olie- en aardgassector die doelstelling steeds moeilijker haalbaar. Maar het kan nog altijd, zeggen de wetenschappers: politieke wil is alles wat er nodig is.

Daaraan schort het in de regering van Stephen Harper. De Canadese bewindsploeg staat dicht bij de Amerikaanse regering, die het protocol van Kyoto weigert te ratificeren. Milieuminister Ambrose heeft ook haar steun uitgesproken voor het Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate, dat het klimaatprobleem via nieuwe uitvindingen en technologieoverdracht onder controle hoopt te brengen. Tegenstanders bestempelen het partnerschap als een slecht alternatief voor Kyoto. Premier Harper heeft wel verklaard dat Canada zich niet zal terugtrekken uit het protocol van Kyoto. Ambrose heeft ook aanvaard dit jaar de VN-Klimaatconferentie in Bonn voor te zitten. Milieuorganisaties vinden dat ongepast. "Welke rol kan ze daar spelen om Kyoto te doen naleven?" (IPS, 1/5-5-2006)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019