Van het ondernemersfront

Nieuwe dienstenrichtlijn is eerste stap

VNO-NCW ziet het aangepaste voorstel voor de dienstenrichtlijn, dat opnieuw aan het Europees Parlement wordt voorgelegd, als een eerste stap om de belemmeringen voor grensoverschrijdend dienstenverkeer weg te nemen. "Dit voorstel blijkt op dit moment politiek het maximaal haalbare, maar in de toekomst zullen meer maatregelen moeten worden genomen." De werkgeversorganisatie is verheugd dat in het nieuwe voorstel een systeem is opgenomen van screening en melding van nationale beperkingen die lidstaten opleggen aan buitenlandse dienstverleners.

Lidstaten worden zo verplicht belemmeringen te onderbouwen, waardoor langdurige procedures bij het Europese Hof achterwege kunnen blijven. Het schrappen van het 'land van oorsprong'-beginsel (de regels van het land van de dienstverlener gelden) uit het oorspronkelijke voorstel wordt zo toch nog enigszins gecompenseerd, aldus VNO-NCW. Het nieuwe voorstel sluit aan bij de amendementen die het Europees Parlement heeft ingediend bij de eerste behandeling. De verwachting is dan ook dat het huidige voorstel snel kan worden vastgesteld. (Website VNO-NCW, 30-5-2006)

Akkoord Nederlandse en Indonesische werkgevers

Indonesische en Nederlandse werkgeversorganisaties gaan nauwer met elkaar samenwerken. Op 31 mei heeft de voorzitter van VNO-NCW hiertoe een overeenkomst afgesloten met zijn Indonesische counterpart Mohammad Hidayat (werkgeversorganisatie Kadin). De afspraken werden gemaakt in het kader van een Nederlandse handelsmissie naar Indonesië waar ook minister van Economische Zaken Brinkhorst bij aanwezig is. Het samenwerkingsprogramma tussen VNO-NCW en Kadin wordt ontwikkeld met steun van het Dutch Employers Cooperation Program. Dit programma wordt betaald door de gezamenlijke Nederlandse werkgevers en het ministerie voor Ontwikkelingssamenwerking. (Website VNO-NCW, 31-5-2006)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019