Wereldfocus


Fidel Castro zal vanaf september leiding geven aan de organisatie van ongebonden landen.  

Cuba nieuwe leider Ongebonden Landen

Cuba wordt in september het veertiende land dat het voorzitterschap van de Ongebonden Landen op zich neemt. (...) De Cubaanse minister van Buitenlandse Zaken, Felipe Pérez Roque, schat het belang van een sterke 'Zuid-organisatie' hoog in. "Het is nu meer dan ooit nodig om samen te werken en te vechten voor onze rechten zodat we onze positie in de wereld kunnen versterken", aldus Roque. De Non-Alignment Movement telt 116 leden en is opgericht in Koude Oorlog-sfeer toen twee machtsblokken, de VS en de Sovjet-Unie, het volledige internationale landschap domineerden. (...) (IPS, 29/05-3/06-2006)

Brazilië neemt het op voor Haïti

Brazilië voerde de boventoon tijdens de internationale bijeenkomst over Haïti en wist andere Latijns-Amerikaanse en Caribische landen te overtuigen om grotere inspanningen te leveren om het straatarme Haïti er bovenop te helpen. Het versterken van de democratie en de sociale ontwikkeling in het land komt de hele regio immers ten goede. Brazilië zal samen met Haïti werken aan een programma om schoolmaaltijden te verspreiden. Het grootste land van Latijns-Amerika lanceert ook een massale vaccinatiecampagne en wil haar kennis en ervaring met ethanolbrandstof uitwisselen. Haïti is immers ook uiterst geschikt voor suikerrietproductie. Bovendien wordt Haïti in juli weer een volwaardig lid van het Caribisch handelsblok Caricom. (...) Volgens Celso Amorim, Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken, blijft de vredesmissie noodzakelijk, ook na de presidentsverkiezingen. (...) Volgens de huidige president René Préval moet de VN-missie wel worden aangepast, tractoren en graafmachines moeten de tanks vervangen. Degelijk onderwijs, een sterke economie, werkgelegenheid en het herstel van industrie, landbouw en bossen zijn nu prioritair. (IPS, 29/5-3/6-2006)

Diersoorten en leefgebieden bedreigd

Volgens een reeks onderzoeken uitgevoerd door WWF en zijn partners in het kader van het Europees Habitatforum (EHF) blijft de diversiteit aan planten en dieren en leefgebieden in Europa in een rampzalig tempo achteruitgaan. (...) Nieuwe evaluaties bevestigen de eerdere cijfers van het Europees Milieuagentschap met betrekking tot het verlies aan biodiversiteit - 52 procent van de zoetwatervissen, 42 procent van de inheemse zoogdieren en 45 procent van de vlinders en reptielen in Europa worden bedreigd. De populaties van vlinder- en vogelsoorten die gebonden zijn aan verschillende leefgebieden over heel Europa, zijn de afgelopen dertig jaar met 2 tot 37 procent verminderd. De deskundigen op het EHF wijten de vastgestelde evolutie vooral aan rechtstreekse menselijke invloed. Het gaat onder meer om het gebruik van pesticiden of meststoffen, verstedelijking, bodemvervuiling, ontwatering, wijzigingen in teeltmethoden, problemen in verband met ontwikkeling en infrastructuur, land- en bosbouwpraktijken en ook het vangen, vergiftigen en stropen van dieren. (...) (IPS, 29/5-3/6-2006)

Chinese bio is gezond

China wordt niet meteen geassocieerd met natuurlijke landbouwmethodes. Het land zette de afgelopen decennia in op kunstmest en pesticiden om de landbouwopbrengst op te drijven. China investeert ook fors in biotechnologie en loopt voorop in het onderzoek naar genetisch gewijzigde gewassen. Met eenvijfde van de wereldbevolking heeft het maar eenzevende van de landbouwgrond op aarde ter beschikking en moet dus alle zeilen bijzetten om genoeg voedsel te produceren. Maar toch wint de biologische landbouw terrein, voorlopig vooral door de vraag uit het buitenland. China voerde in 2003 voor 111 miljoen euro natuurvoeding uit; het jaar daarop was die hoeveelheid al gestegen tot 156 miljoen euro. Naast Europa voeren ook de VS en Japan Chinese natuurvoeding in. (...) (IPS, 29/5- 3/6-2006)

VS en EU dreigen met 'recht van de rijkste' in de VN

De rijke landen weigeren de VN-begroting goed te keuren als de ontwikkelingslanden niet instemmen met een aantal hervormingen in het management. (...) De G77, een groep van 132 ontwikkelingslanden vrezen dat ze door de hervormingen nog minder in de pap te brokkelen zullen hebben bij de volkenorganisatie. Voorlopig draaien de programma's en organisaties van de VN op een noodbudget, goedgekeurd voor de eerste helft van dit jaar. De financiering van de volkenorganisatie na 30 juni blijft onduidelijk. Als Noord en Zuid hun verschillen niet bijleggen dreigen de VN uiteindelijk op zwart zaad te komen zitten. De hervorming van het secretariaat is slechts één van de disputen tussen rijk en arm bij de VN. Ook bij de hervorming van de Veiligheidsraad en de samenstelling van de Mensenrechtenraad was er de afgelopen maanden sprake van een diepe Noord-Zuidkloof. (IPS, 29/5-3/6-2006)

Groei voor Afrika?

"Gaan voor Groei", zo luidt de kreet op de zestiende regionale editie van het Wereld Economisch Forum over Afrika. Zeshonderdvijftig zakenmensen, wereldleiders, toppolitici, bedrijfsleiders en academici uit 39 verschillende landen nemen deel aan de internationale conferentie die plaatsvindt in Kaapstad van 31 mei t/m 2 juni. (...) De vraag blijft echter in welke mate Westerse bedrijfsparticipatie binnen het WEF - wat volgens critici ook wel de "conferentie van gelijkgestemden" wordt genoemd - een verschil kan maken voor miljoenen armen verspreid over het hele continent. In het economische ontwikkelingsprogramma Nepad bijvoorbeeld beloven Afrikaanse leiders goed bestuur, democratie en mensenrechten in ruil voor hulp en investeringen uit het rijke Noorden. Maar volgens critici versterkt het plan de Afrikaanse afhankelijkheid van de internationale gemeenschap en sluit het Afrika volledig uit van elk besluitvormingsproces. (IPS, 29/5-3/6-2006)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019