Kapitalisme: welk alternatief?

Marxistische Zomerschool: van 18 tot 23 augustus bij onze zuiderburen

Er is geen alternatief, zei voormalig Britse eerste minister Margret Thatcher. Geen alternatief voor het kapitalistische systeem, bedoelde ze. Is dan elke strijd nutteloos?

Om het kapitalistische systeem te bestrijden zijn minstens twee eigenschappen onontbeerlijk: een onverzettelijke wil en kennis van zaken. Die kennis is de specialiteit van het Instituut voor Marxistische Studies (IMAST), dat elk jaar twee marxistische scholen inricht waar iedereen de nodige kennis kan verwerven om zich in de strijd te werpen. Inderdaad, op de Marxistische School leer je het kapitalisme nauwkeurig te analyseren, leer je er de zwakke plekken van ontdekken, het met zijn eigen argumenten van antwoord te dienen en de strijd ertegen te organiseren.

Voor wie zijn ze bedoeld?

Iedereen, ook al weet je niets van het marxisme, ook al heb je nooit gestudeerd. De lesgevers zijn gemotiveerd en geduldig. Je hebt zin om je engagement te verdiepen of je bent enkel wat nieuwsgierig? Dan is je plaats op de Marxistische School. Je hebt geen verlof meer? Geen probleem, er zijn ook cursussen in het weekend. Je moet voor je kinderen zorgen? Er is in opvang voorzien. Je bent een snurker of je kan niet tegen andermans gesnurk? Je verblijft op individuele kamers.

Ik weet niets van marxisme

Met deze module bieden we de beginnelingen een inleiding tot het marxisme aan. Er is keuze uit de volgende cursussen:

1. Inleiding tot de marxistische economie

Om het marxisme te leren kennen is er niets beter dan te beginnen met de economie. Als je vreest dat de cursus langdradig en zwaar zal zijn, weet dan dat we naar films gaan kijken, de haven van Antwerpen zullen bezoeken en zelf toneel zullen spelen! (18-23 augustus)

2. De partij en de revolutie

Hoe dat kapitalistische systeem dat ons leven zo verpest bestrijden? Waarom moet er een communistische partij zijn en hoe werkt die?

Als je niets hebt, of maar weinig, dan is het beter je te verenigen. Goed, maar hoe? Waarom in een partij? Waarom is een vakbond niet voldoende? Of een beweging als de andersglobalisten? Is een communistische partij echt democratisch? Is dat geen sekte? De lesgevers zullen uitleggen waarom een communistische partij een wapen kan worden in handen van de werkers.

(21-23 augustus)

3. Partij en vakbond

Als aanvulling op de cursus over de partij is dit er een die handelt over wat communisten in de vakbond doen. Het is een weekendcursus, speciaal op vakbondsactivisten gericht. We nemen het boek De tijd staat aan onze kant ter hand. We zullen zien hoe deze echte handleiding voor de vakbondsactivist toegepast kan worden op de strijd die in 2005 gevoerd werd tegen het Generatiepact en op de strijd die gaat komen tegen het competitiviteitspact.

(19-20 augustus)

Mondialisering en oorlog

Eerste deel: slachtoffers en beulen

Hoe ontstaan oorlogen? Door beslissingen van politieke leiders of door economische wetmatigheden? Leidt een economische oorlog naar een algemene oorlog en zo ja, volgens welke mechanismen? Waarom voelen de Verenigde Staten de behoefte om overal ter wereld de olie te controleren? Woedt er, zelfs onder de grootmachten, een niet verklaarde oorlog voor de grondstoffen? Welke oplossing voor de roof van natuurlijke rijkdommen?

(18-21 augustus)

Tweede deel: het voorbeeld Congo

De cursus behandelt de geschiedenis van Congo, maar heeft het ook over de actuele situatie. Hoe verlopen de verkiezingen in dat land? Via welke mechanismen keren de westerse grootmachten en multinationale ondernemingen terug op het terrein? Waarheen leidt de nieuwe grondwet van het land?

(22-23 augustus)

Kapitalistische en socialistische geneeskunde

Deze cursus richt zich vooral tot werkers in de gezondheidszorg. De Verenigde Staten en Nederland hebben twee modellen van gezondheidszorg die we nauwgezet onderzoeken en vergelijken met de gezondheidszorg van landen als Cuba en met wat Geneeskunde voor het Volk heeft weten te verwezenlijken in België.

(22-23 augustus)

Marxisme en onderwijs

Dit is een conferentie die vooral leerkrachten interesseert, maar ook wel sommige ouders en zelfs leerlingen. We bestuderen wat Marx en Engels schreven over het kapitalistische onderwijs en hoe Lenin de rol van de school zag in de jonge Sovjet-Unie. (21-22 augustus)

Ik wil mijn kennis uitdiepen

Voor allen die al een marxistische basiskennis hebben maar verder willen gaan, is deze module op het lijf geschreven.

Venezuela, op weg naar het socialisme

Studie van Tweeërlei Tactiek van de sociaaldemocratie van Lenin en toepassing ervan op de huidige situatie in Venezuela. (18-23 augustus)

De arbeidersklasse in het tijdperk van de multinationals

De ideeën van ideologen Negri, Hardt en van de partij van Europees Links grondig getoetst aan het marxisme. (18-20 augustus)

Aspecten van het hedendaagse kapitalisme:

Op basis van De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme van Lenin

Info en inschrijving...

Om je in te schrijven of om inlichtingen te krijgen, surf naar www.marx.be. Je kan ons ook bellen (02/504.01.44) of schrijven (Imast, Kazernestraat 68, 1000 Brussel of imast@marx.be)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019