PvdA: geen AOW'er gaat er op achteruit

Er komt nog meer zuur aan


Ex-Heineken-topman Thony Ruys streek in 2005 6,4 miljoen euro op.  

Wil van der Klift

De PvdA wil met het oog op de vergrijzing dat AOW'ers met een aanvullend pensioen vanaf 10.000 euro, mensen die dan zo'n 1250 euro netto per maand inkomen 'genieten', de rijkeren volgens de PvdA, via belastingen meebetalen aan de oudedagsvoorziening. Bos betoogde dat wanneer deze maatregel geleidelijk wordt ingevoerd en de AOW-uitkering weer zal meestijgen met de lonen, de AOW'ers er slechts weinig op achteruitgaan.

Zalm hield het op een lastenverzwaring van twee miljard euro door de afschaffing van de premievrijstelling voor de gepensioneerden. Gepensioneerden met een jaarinkomen van 30.000 euro zouden honderden euro's moeten inleveren. Geschrokken van zoveel verzet tegen hun plannen bond de PvdA ijlings in. Het zou allemaal niet zo'n vaart lopen en over heel wat jaren worden uitgesmeerd.

Ferd Crone (PvdA): "Als we uitgaan van dezelfde cijfers als Zalm en we bouwen de AOW-premie in 15 jaar af, neem daarbij de door het Centraal Planbureau voorspelde economische groei, dan scheelt het mensen een paar tientjes. Een AOW'er met een aanvullend pensioen van 10.000 euro gaat er dan nog 1,2 procent in plaats van 1,7 procent op vooruit."

Maar mensen met een relatief klein pensioentje krijgen zelfs in de nieuwe plannen wel degelijk minder in handen. Voor de grachtenyuppen van de PvdA is een rekening van een paar tientjes per maand uiteraard niet veel, die vinden daar trouwens wel wat op, maar voor de honderdduizenden die van een klein pensioentje moeten leven is elk tientje er één teveel.

Verkiezingsretoriek

CDA en VVD zijn inmiddels op de plannen van Bos ingegaan. Het politieke gekrakeel gaat echter louter over de vormgeving. CDA, VVD en PvdA zijn het er hartgrondig over eens dat de 'vergrijzing' noopt tot het nemen van maatregelen. Ook het PvdA-kader vindt dat. Er moet 'immers' worden hervormd?! Het CDA komt binnen deze 'logica' met alternatieve bezuinigingsvoorstellen. De VVD gaat voor verhoging van de AOW-leeftijd. De plannen benadrukken alle drie verschillende onderdelen van een adviesgroep van topambtenaren die vindt dat er 15 miljard euro moet worden bezuinigd. Dat kan door AOW en/of zorg aan te pakken, meer mensen (langer) aan het werk te zetten en/of meer te bezuinigen. De VVD wil 'rechtsom', de PvdA 'linksom' bezuinigen, maar dat er moet worden ingeleverd staat voor alle partijen vast.

Het PvdA-kader draagt Bos op zijn plannen beter te verkopen. Beter uitleggen bedoelen ze daarmee, net als bij het referendum over de Europese Grondwet. Toen snapte het gewone volk ook niet waar het over ging, volgens de machtselite. De plannen van de PvdA moeten beter worden uitgelegd, vindt het partijkader. Maar wat valt er nog uit te leggen? Mensen met een relatief klein pensioen/AOW-inkomen gaan er weer eens enige tientjes per maand op achteruit. Waarom haalt de PvdA het geld niet bij de echte rijken? Het aantal rijke Nederlanders steeg met 5,3 procent. Ons land telt nu 108.000 miljonairs (mensen met een vrij besteedbaar vermogen van 1 miljoen dollar). Waarom laat de PvdA toe dat Nederland steeds meer een luilekkerland voor kapitaalkrachtige groepen wordt? Waarom moet een sociaaldemocratische partij vooroplopen bij het legen van de portemonnee van honderdduizenden gewone mensen? De bevolking begrijpt dat allemaal heel goed en straft de PvdA onmiddellijk af, getuige de peilingen.

Maar we moeten toch allemaal een stapje terugdoen?

Economisch gezien is de oplossing voor de zogenaamde vergrijzingsproblematiek voor de neoliberale economen en politici eenvoudig: langer doorwerken, lagere pensioenen, hogere premies, nieuwe bezuinigingen of een combinatie: inleveren dus. Maar de politieke vragen zijn en blijven: wie moeten dan inleveren en waarom steeds de gewone loon- en uitkeringsafhankelijken?

Het klinkt modern om er een generatieconflict van te maken. De jongeren zouden teveel betalen voor de ouderen. Dus moeten die uitbuitende ouderen inleveren. Alsof er niet nog tal van andere afwegingen mogelijk zijn, zoals het schrappen of verlagen van andere begrotingsposten (defensie bijvoorbeeld), het terughalen van de overdaad bij de rijken (aanpakken superwinsten), strenger financieel bestraffen van fraudeurs en het afromen van de superinkomens en speculanten. Het gaat helemaal niet om de vraag of we met z'n allen een stapje terug moeten doen om dé economie te redden en dan vervolgens groepen werknemers tegen elkaar uit te spelen. Het gaat om de vraag of de rijken, de aandeelhouders, de bezittende klasse nu eindelijk weer eens zullen worden aangepakt. Het gaat erom het geld te halen waar het zit: bij een kleine groep miljardairs en hun handlangers. Maar daar doet de PvdA al jaren niet meer aan mee. De belangen van de ondernemers zijn in die partij in goede handen. Werkenden en uitkeringsgerechtigden hebben er eigenlijk niets te zoeken.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019