De rol van de VS in Darfur (Soedan)


Sara Flounders.  

Sara Flounders

Wie en wat zitten er achter de campagne 'Stop de genocide in Darfur' die in de Verenigde Staten zoveel weerklank vindt? Op universiteitscampussen zijn organisaties opeens begonnen met het organiseren van petities, bijeenkomsten en het oproepen tot donaties. Op 30 april werd er in de hoofdstad Washington een demonstratie gehouden om 'Darfur te redden'. (deel 2/slot)

Steeds opnieuw wordt er gezegd dat er 'iets moet worden gedaan'. 'Humanitaire legers en Amerikaanse vredeshandhavers' moeten onmiddellijk naar Darfur gaan om de 'etnische zuivering' te stoppen. Troepen van de VS of de NAVO moeten worden ingezet om een eind te maken aan de 'genocide'. De Amerikaanse regering heeft een 'morele verantwoordelijkheid om een nieuwe holocaust te voorkomen.'

Droogte, hongersnood en sancties

De crisis in Darfur vindt zijn oorsprong in de strijd tussen de verschillende stammen. In een groot deel van noordelijk Afrika, een regio die al jaren wordt getroffen door droogte en een groeiende hongersnood, wordt wanhopig gevochten voor het schaarse water en de gronden waar het vee kan grazen.

In Darfur zijn er meer dan 35 stammen en etnische groeperingen. De ene helft van de bevolking bestaat uit boeren, de ander uit halfnomadische herders. Honderden jaren liet de nomadische bevolking haar kuddes vee en kamelen grazen op het uitgestrekte drassige laagland. De bronnen werden gezamenlijk gebruikt door de boeren en de herders. Meer dan 5000 jaar bood dit vruchtbare land bestaansmogelijkheden aan de beschavingen in het westelijke Darfur en meer naar het oosten, langs de oevers van de Nijl.

Nu zijn er als gevolg van de droogte en de oprukkende Saharawoestijn niet genoeg weiden en landbouwgronden meer in wat de graanschuur van Afrika had kunnen zijn. Irrigatie en de exploitatie van Soedan's rijke grondstoffen zouden veel van deze problemen kunnen oplossen. Amerikaanse sancties en militaire interventie leiden tot geen enkele oplossing.

Veel mensen en met name kinderen zijn in Soedan gestorven aan te voorkomen en behandelbare ziektes als gevolg van de aanval met kruisraketten op de farmaceutische fabriek El Shifa in Kartoem. Op 20 augustus 1998 gaf president Bill Clinton het bevel tot de aanval op deze fabriek, die goedkope medicijnen tegen malaria en tuberculose produceerde en voorzag in 60 procent van de benodigde medicijnen in Soedan.

De Verenigde Staten beweerden dat Soedan er het gifgas VX produceerde, maar bewijzen voor deze aantijging werden nooit geleverd. Deze eenvoudige medicijnenfabriek, die vernietigd werd door 19 raketten, kon niet worden herbouwd en Soedan heeft geen enkele compensatie gekregen voor dit verlies.

De rol van de VN en de NAVO in Soedan

Momenteel zijn er 7000 soldaten van de Afrikaanse Unie in Darfur gestationeerd. Hun logistieke en technische ondersteuning wordt verzorgd door troepen van de VS en de NAVO. Daarnaast zijn er duizenden VN-medewerkers aanwezig die toezien op de vluchtelingenkampen die onderdak bieden aan honderdduizenden die ontheemd zijn geraakt door de droogte, de hongersnood en de oorlog. Al deze buitenlandse partijen laten het niet bij het uitdelen van voedsel. Ze vormen een bron van instabiliteit, spelen bewust de ene groepering tegen de ander uit, net zoals de kapitalistische veroveraars al honderden jaren hebben gedaan.

Het Amerikaanse imperialisme bemoeit zich in hoge mate met de hele regio. Tsjaad, het westelijke buurland van Darfur, nam vorig jaar deel aan een door de VS georganiseerde internationale militaire oefening, die volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie de grootste in Afrika was sinds de Tweede Wereldoorlog. Tsjaad is een voormalige Franse kolonie en zowel Frankrijk als de VS zijn betrokken bij het financieren, trainen en uitrusten van het leger van de militaire leider van het land, Idriss Deby, die rebellengroepen in Darfur ondersteunt.

Meer dan een eeuw lang heerste Groot-Brittannië over Soedan en de Britten ondervonden er breed verzet. Het Britse koloniale beleid was een verdeel-en-heerspolitiek waarbij de koloniën onderontwikkeld en geïsoleerd bleven, zodat hun grondstoffen konden worden geplunderd.

Het Amerikaanse imperialisme, dat in veel delen van de wereld de plaats van de Europese koloniale machten heeft ingenomen, saboteert de laatste jaren de economische onafhankelijkheid van landen die zich aan hun koloniale onderontwikkeling proberen te ontworstelen. De belangrijkste wapens van de VS zijn sancties gecombineerd met de 'structurele aanpassingseisen' van het Internationaal Monetair Fonds dat onder Amerikaanse controle staat. In ruil voor leningen moeten de beoogde regeringen snijden in hun budgetten voor de ontwikkeling van hun infrastructuur.

Hoe kunnen de eisen van Westerse organisaties voor sancties die alleen maar leiden tot een verdere onderontwikkeling en isolatie bijdragen aan een oplossing?

Washington heeft zijn enorme macht binnen de VN-veiligheidsraad vaak gebruikt om resoluties af te dwingen waardoor Amerikaanse troepen naar andere landen konden worden gestuurd. Nooit betrof het hier humanitaire missies.

Onder de vlag van de VN vielen de Verenigde Staten in 1950 Korea binnen, tijdens een oorlog die 4 miljoen doden met zich meebracht. Onder dezelfde vlag bezetten zij het Koreaans schiereiland nu al meer dan vijftig jaar en houden het land verdeeld.

Op aandrang van de Verenigde Staten zonden de VN in 1961 troepen naar Congo, waar zij een rol speelden in de moord op Patrice Lumumba, de eerste premier van het land.

In 1991 kregen de VS van de VN een mandaat voor vernietigende bombardementen op de hele Iraakse civiele infrastructuur, waaronder waterzuiveringscentrales, irrigatiewerken en voedselfabrieken, en voor het opleggen van sancties als gevolg waarvan meer dan 1,5 miljoen Irakezen omkwamen.

De VN-troepen in Joegoslavië en Haïti vormen een dekmantel voor de Amerikaanse en Europese interventie en bezetting. Ze zijn er niet voor de vrede en de verzoening.

De Amerikaanse en Europese imperialistische machten zijn verantwoordelijk voor de genocidale slavenhandel die Afrika zwaar heeft getroffen, voor de genocide op de inheemse bevolking op het Amerikaanse continent, de koloniale oorlogen en bezettingen en de plundering van driekwart van de wereld. Het Duitse imperialisme was verantwoordelijk voor de genocide op de joodse bevolking. Het oproepen tot militaire interventie door deze zelfde machtenals antwoord op conflicten tussen de bevolkingen van Darfur, komt neer op het ontkennen van 500 jaar geschiedenis.

(*) Sara Flounders ging vlak na het bombardement op de farmaceutische fabriek El Shifa in 1998 naar Soedan. Ze maakte samen met John Parker deel uit van een onderzoeksteam van het International Action Center onder leiding van Ramsey Clark.

Bron: Workers World, 3-6-2006, vertaling Frans Willems.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019