Filippijnen Actueel


Actie tegen de politieke moorden.  


Journalisten steken kaarsen aan ter nagedachtenis van vermoorde collega's tijdens een demonstratie in de stad Quezon op 31 mei 2006.  


Straattoneel tijdens acties tegen politieke moorden.  

Politieke moorden blijven doorgaan ondanks druk

Ondanks nationale en internatonale campagnes tegen de politieke moorden en andere schendingen van de mensenrechten op de Filippijnen, lijkt het einde ervan nog lang niet in zicht. Zo is onlangs Markus Bangit (Makoy), een leider van de Cordillera's People's Alliance en een belangrijk persoon in het behoud van vrede tussen verschillende stammen in de Cordillera, vermoord. Ook in andere delen van het land worden leiders van volksorganisaties en medewerkers van NGO's steeds openlijker geterroriseerd.

Steeds slechter onderwijs voor steeds minder kinderen

Deze maand is het Filippijnse schooljaar weer begonnen en wederom met een lange lijst van problemen: een tekort aan klaslokalen, (bevoegde) leerkrachten en onderwijsmaterialen en te duur onderwijs. De problemen lijken ieder jaar groter en minder oplosbaar te worden. De president lijkt echter voor ieder probleem een oplossing te hebben: aanpassing van de formules. Het aantal kinderen dat niet meer naar school gaat, afvalt of gedemotiveerd raakt, blijft ondertussen groeien.

Vrouwelijke advocaten VS onderzoeken mensenrechten

Recentelijk werd door vrouwelijke advocaten uit de VS een onderzoek gedaan naar de gerapporteerde politieke onderdrukking en mensenrechtenschendingen tegen vrouwen op de Filippijnen. Ze vonden de reactie van de overheid in zijn geheel oppervlakkig, niet noemenswaardig en bewust verwarrend.

Landroof, niet distributie, wordt schering en inslag door herclassificeren

Terwijl de overheid er prat op gaat dat het miljoenen hectaren land aanwees voor landhervorming, klagen boeren dat ze het land dat hen was toegezegd weer kwijtraken door herclassificering. Dit lijkt te komen omdat het classificeren van landgebruik uiteindelijk bij de lokale overheden ligt en het Hooggerechtshof deze classificering meestal volgt.

Bron: Filippijnengroepen België-Filippijnen Actueel 15-6-2006.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019