Stop ongeoorloofde inmenging


Nationale actiedag voor behoud pensioenen en sociale zekerheid, georganiseerd door PAME in meer dan 60 steden. Hier Athene (15 juni jl.).  


Massale demonstratie tegen nieuwe onderwijswet (15 juni jl.) (Foto's KKE)  


 

Anna Ioannatou

"We zijn echt niet allemaal aanhangers van Loukasjenko, maar dat betekent nog niet dat de sterken der aarde, in dit geval VS en EU, kunnen bepalen wie wel en wie niet democraat is. Wij mogen hier niet onverschillig bij toekijken," aldus Charis Papamargaris, ex-minister, op bezoek bij de staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken bevoegd voor Europese Zaken, G.Valinakis.

De 'Democratische Alliantie voor Volksvrijheden en Solidariteit', bezorgd vanwege de onverbloemde inmenging van NAVO, EU en VS in de binnenlandse aangelegenheden van Witrusland, maar ook vanwege de anticommunistische hetze die in Tsjechië was ontketend voorafgaand aan de verkiezingen, begin juni, had audiëntie aangevraagd bij de staatssecretaris.

De delegatie van de Democratische Alliantie protesteerde tegen de ongehoorde menging - in strijd met elk beginsel van internationaal recht - in Witrusland via de recente besluiten de president en tientallen andere regeringsvertegenwoordigers van dat land te verbieden EU-landen te betreden, hun vermogen in het buitenland te bevriezen en voorts met alle middelen antiregeringskrachten te steunen met als voorwendsel, dat de internationale verkiezingsregels overtreden en de mensenrechten geschonden zouden zijn bij de verkiezingen in dat land van een paar maanden geleden. Deze besluiten, aldus de 'Democratische Alliantie', vormen een ondermijning van het fundamentele democratische recht van elk volk om zijn eigen weg te kiezen.

Afbraak van democratie

De delegatie bracht ook haar tegenstelling tot uiting met de anticommunistische hetze in Tsjechië, een lidstaat van de EU, die begonnen was met de pogingen tot criminalisering van de Communistische Jeugd Unie van Tsjechië, gevolgd door een afranseling van de vice-voorzitter van de Communistische Partij Bohemen-Moravië en tevens lid van het Tsjechische Parlement. Binnen het kader van de verkiezingscampagne waren er ook T-shirts te koop met de volgende leuzes: "Dood een communist om de vrede te versterken", "de roden slapen niet, maak dat ze (voorgoed?, A.I.) inslapen", en "red ons land, verpletter de roden." De Tsjechische regering wist hiervan. Dergelijke T-shirts waren ook te krijgen in het zogeheten Tsjechië Centrum in Wenen, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken van Tsjechië toebehoort... Voorts was er een campagne van diverse 'onafhankelijken', die de Tsjechen ertoe opriepen de kandidatenlijsten van de CP Bohemen-Moravië te stelen, die per post naar de kiezers worden gestuurd. (Meer hierover in Manifest 11).

De delegatie van de 'Democratische Alliantie' wees er de staatssecretaris tevens op, dat ook in andere lidstaten van de EU nazi-gezinde campagnes volop in ontwikkeling zijn. De staatssecretaris herhaalde in zijn antwoord het standpunt van de EU, dat de betrokken maatregelen niet tegen het volk van Wit-Rusland mogen worden gebruikt. Verder zei hij dat de Griekse regering tegen de anticommunistische campagne is, wijzend op de positie van de regering en de parlementsleden van de Nea Dimokratia tegen het anticommunistische memorandum van de Raad van Europa, een paar maanden geleden.

Bovenstaande is vrij onthullend voor wat de 'westerse democratieën' onder democratie verstaan. Anticommunistische hetzes, nazi-gezinde campagnes zijn binnenlandse aangelegenheden die mogen. Democratische verkiezingsprocedures, die als resultaat hebben dat iemand aan de macht komt die zich nietnaar de belangen van VS, EU of NAVO wenst te plooien, mogen niet...

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019