Latijns-Amerika en de strijd tegen armoede

Redactie buitenland

Met het nieuwe radicale 'Antiarmoedeplan' wil de Boliviaanse president Evo Morales de werkloosheid bestrijden en de ongelijkheid in het land terugdringen. In Brazilië zijn de eerste positieve resultaten van het nieuwe beleid van president Luiz Inácio Lula da Silva al zichtbaar.

Hij voorziet ook meer publieke diensten als schoolmaaltijden en een betere toegang tot drinkbaar water. Morales investeert maar liefst zeven miljard dollar, geld dat afkomstig is uit de recente nationalisering van de energiebronnen, internationale leningen en investeringen van buitenaf. Sinds zijn aantreden in januari lanceerde Evo Morales een reeks van actieplannen om de kloof tussen arm en rijk te dichten. Hij kondigde een belastingverlaging aan voor de publieke sector en met de recente nationalisering kwamen de gasreserves terug in handen van het Boliviaanse volk.

Armoedebestrijding domineerde ook de verkiezingscampagne van de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva. Nu, vier jaar later, kan hij al uitpakken met mooie resultaten. De Getulio Vargas Stichting, een denktank in Rio De Janeiro, publiceerde een rapport waaruit blijkt dat de armste helft van de Braziliaanse bevolking in 2004 veertien procent meer verdiende dan het jaar ervoor. Volgens onderzoekers zijn de economische groei, een uitgebouwde sociale zekerheid, gezinstoelagen, betere banen én een hoger loon de ingrediënten van het succes.

Terwijl armoedebestrijding en ongelijkheid in Bolivia en Brazilië hoog op de agenda staan, lijkt die strijd irrelevant voor veel Latijns-Amerikaanse persbureaus. In Colombia bijvoorbeeld, waar de helft van de bevolking onder de armoedegrens leeft, besteden de media slechts 0,8 procent van hun berichtgeving aan het onderwerp. Bovendien is er niet eens sprake van objectieve informatie aangezien het merendeel van de mededelingen is gebaseerd op overheidsbronnen. De media gaan helemaal niet op zoek naar de armen.

Bron: IPS, 23-6-2006

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019