Supermarkt in Reiderland niet uit dorpskern


 

Hans Heres en Jan Ilsink

Op donderdag 15 juni heeft de gemeenteraad van Reiderland unaniem het verzoek verworpen om met een artikel 19 procedure (een versnelde procedure tot wijziging van een bestemmingsplan) de vestiging van een grote supermarkt met een medisch centrum mogelijk te maken in het Hardenberggebied. Daarmee heeft de raad een streep getrokken door de poging voorzieningen uit de dorpen weg te halen en te lokaliseren op een terrein tussen de dorpen en vlakbij woningbouw van de Blauwe Stad.

In Manifest nr. 9 is dit onzalige voorstel van het college, dat daarmee het verzoek van 'Gevekeontwikkeling' volgde om de C1000 supermarkt in Beerta naar locatie De Hardenberg in Finsterwolde te verplaatsen, uitvoerig bekritiseerd. De raad van Reiderland werd lekker gemaakt met dit plan van de firma Schuitema, eigenaar van onder meer de C1000 supermarkten, voor de bouw van een grotere supermarkt en voor de vestiging van een medisch centrum daarin. Beide voorzieningen zijn evenwel nu nog in het dorpscentrum van Beerta en Finsterwolde gevestigd.

Behoud voorzieningen in dorpen

Hans Heres wees er in de raad opnieuw, evenals in de commissie Ruimtelijke Zaken, op dat vooral de bejaarden van het centrum De Tjamme zullen worden gedupeerd. De bestaande supermarkt van C1000 bevindt zich nu op loopafstand van hun woonstee. Als het voorstel van het college door zouden gaan zouden zij aangewezen zijn op vervoer om hun dagelijkse inkopen te kunnen doen.

Bovendien zou de nieuwe supermarkt veel groter worden en de supermarkten in Finsterwolde en Nieuweschans bedreigen. Niet alleen zouden hier een tiental arbeidsplaatsen in het geding zijn, ook zouden deze dorpen een belangrijke voorziening uit hun centrum verliezen. De winsthonger van Schuitema zou ten koste gaan van deze Coöp-supermarkten in Nieuweschans en Finsterwolde.

Huisarts met pensioen

Inderdaad is het zo dat de huisarts van Finsterwolde binnenkort met pensioen zal gaan. Een nieuwe plek voor een praktijk moet dan worden gevonden. Die zal makkelijk, liefst op loopafstand, bereikbaar moeten zijn voor de inwoners van het dorp. De NCPN is van mening dat deze locatie in de dorpskern kan worden gevonden. Voor de bejaarden in Finsterwolde is vestiging van de praktijk op de Hardenberg geen optie.

Blauwe Stad

De NCPN tilt zwaar aan vestiging van supermarkt en huisarts in een dorpskern omdat de dorpen moeten worden versterkt o.a. door de voorzieningen ervan te behouden. Juist ook de vestiging van nieuwe inwoners in de Blauwe Stad kunnen daaraan bijdragen. Door verplaatsen van voorzieningen uit de dorpen naar een locatie als de Hardenberg, met als argument de nabijheid van de Blauwe Stad, werkt dit averechts en wordt de Blauwe Stad een parasiet van de dorpen.

Dorpsbelangenverenigingen

De geneigdheid van het college mee te gaan met C1000 is trouwens in strijd met het raadsprogramma. Daarin wordt behoud en versterking van voorzieningen in de dorpen bepleit. Maar uit dit 'C1000 incident' blijkt dat het college scherp in de gaten moet worden gehouden. De NCPN is daarom voor nauwe betrokkenheid van de dorpsbelangenverenigingen in de gemeente bij plannen over voorzieningen in de gemeente. Deze verenigingen kunnen goed de belangen van de inwoners overzien en optreden voor hun belangen. De NCPNzal hen waar nodig en mogelijk ondersteunen. Eerst de mensen, niet de winst!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019