Wereldfocus


Chinees-Afrikaanse milieusamenwerking: Xie Zhenhua, Chinees minister van milieubescherming en Nancoman Keita, vice-president van de Afrikaanse ministersconferentie over milieu, minister van milieu van Mali.  

VS maken eigen versie Conventie van Genève

Het Pentagon werkt aan een eigen reglement voor militaire ondervragingen. De bestaande Conventie van Genève is al langer een doorn in het oog van het Pentagon. Vooral de passage die een vernederende en onterende behandeling van gevangenen verbiedt, moet het ontgelden. (...) Het idee voor de handleiding kwam er na de schandalen in de Abu Graib gevangenis in Irak. Hardliners uit het Dick Cheney-kamp eisen volledige vrijheid bij ondervragingen van 'illegale combattanten'. (...) (IPS, 6/10-6-2006)

Terorrisme-obsessie

De obsessie van Groot-Brittannië en de VS om terrorisme uit te roeien, maakt deze landen blind voor andere, ernstigere globale bedreigingen. Klimaatsverandering, competitie om de schaarser wordende energiebronnen en verder groeiende militarisering zijn grotere bedreigingen in termen van aantal doden en maatschappelijke problemen. Toch staan deze zaken lager op de agenda dan terrorismebestrijding. "De conflicten in Irak en Afghanistan helpen Al-Qaeda met rekrutering en propaganda. De westerse obsessie om op militante wijze de status quo te handhaven, vergroot de instabiliteit in de wereld. Dit zal resulteren in een gewelddadige confrontatie tenzij het beleid verandert", meldt Chris Abbott, een van de auteurs van het rapport Oxford Research Group. Het rapport waarschuwt verder voor de groeiende kloof tussen arm en rijk. Volgens Abbott wordt dat een reden tot meer steun voor geweld tegen de rijke minderheid. (...) Het rapport adviseert de regeringen van Groot-Brittannië en de VS om hun beleid te herzien, anders wordt de wereld tegen het midden van de eeuw "zeer instabiel", met alle gevolgen van dien. (Telegraph.co.uk) (IPS, 12/17-6-2006)

Invloed China in Afrika neemt toe

De Chinese premier Wen Jiabao brengt van 17 tot 24 juni een officieel bezoek aan zeven Afrikaanse landen waaronder Egypte, Ghana, de Democratische Republiek Congo, Angola, Zuid-Afrika, Tanzania en Oeganda. Met dit bezoek wil China de bilaterale relaties promoten en de Chinees-Afrikaanse banden versterken. (...) In april bezocht de Chinese president Hu Jintao Marokko, Nigeria en Kenia. Drie maanden eerder, op twaalf januari, presenteerde de Chinese regering het 'Chinees-Afrikaanse Beleid', dat een nauwere samenwerking vorm geeft. In november vindt de derde ministeriële conferentie plaats in Peking alsook het Forum voor Chinees-Afrikaanse samenwerking. (...) Sinds 2002 is de Chinese handel met het Afrikaanse continent bijna verviervoudigd. Peking sloot daarnaast meer dan dertig olieakkoorden met de Afrikaanse olieproduceredende landen. (...) (IPS, 12/17-6-2006)

VS willen toegang tot Afrikaanse markt

De VS willen de samenwerking met 37 Afrikaanse landen onder de African Growth and Opportunity Act (AGOA) hervormen. Op dit moment genieten deelnemende landen tolvrije export van belangrijke producten naar de VS. Tijdens het vijfde AGOA-forum, deze week in Washington, pleitten Amerikaanse beleidsmakers en deskundigen ervoor om de samenwerking om te zetten in een vrijhandelsakkoord. Dat zou de Afrikaanse markt binnen tien jaar openzetten voor Amerikaanse bedrijven. De (ultrarechtse, red. M.) Amerikaanse Heritage Foundation stelt in een rapport dat Afrikaanse landen heffingen op Amerikaanse producten vanaf 2010 moeten verlagen. Tegen 2015 zou dan 95 procent van de VS-export tolvrij binnenkomen. Heffingen op medisch materiaal zouden al vanaf volgend jaar kunnen worden afgebouwd. (...) Critici van AGOA zien hun verwachtingen bevestigd dat de VS de overeenkomst gebruiken om er zelf voordeel uit te halen. (IPS, 12/17-6-2006)

Maleisië en VS onderhandelen over vrijhandel

Maleisië en de VS startten deze week onderhandelingen in Penang over een vrijhandelsakkoord. (...) De tegenstanders vrezen dat Amerikaanse firma's zullen mogen meedingen naar contracten die de Maleisische overheid uitschrijft. Volgens het voorliggende beleidsplan van de regering zijn er tussen nu en 2010 contracten ter waarde van zo'n 200 miljard dollar binnen te halen, onder andere voor infrastructuur. (...) (IPS, 12/17-6-2006)

Indiërs demonstreren tegen olieprijsstijging

Linkse partijen in India organiseerden op dinsdag 13 juni jl. de eerste van een mogelijk lange reeks stakingen en betogingen tegen de regering in New Delhi. Ze zijn woedend nadat de Indiase overheid de prijs van benzine en olie maandag met respectievelijk 9 en 6,5 procent omhoog joeg. (...) De Communisten en andere oppositiepartijen eisen een verlaging van de tax. De olieprijs bestaat voor 55 procent uit belastingen, voor diesel is dat eenderde. Indiërs betalen daardoor drie keer meer voor hun brandstof dan hun buren in Pakistan. (...) Analisten beweren dat (...) oliebedrijven maar liefst zestien miljard dollar zouden verliezen zonder een prijsstijging. (IPS, 12/17-6-2006)

Vernieuwde krijgswet beperkt rol van het leger in Argentinië

Het Argentijnse leger heeft als enige bevoegdheid het land te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. Interne veiligheid en "nieuwe bedreigingen" zoals terrorisme, drugshandel en georganiseerde misdaad vallen niet onder hun verantwoordelijkheid. (...) "Het leger is onvoldoende professioneel getraind om het hoofd te bieden aan interne gevaren", aldus minister van Defensie, Nilda Garré. (...) Een ministeriële top van defensieministers in 2004 toonde bovendien aan dat andere Latijns-Amerikaanse landen, zoals Brazilië, Chili, Uraguay, Ecuador en Paraguay wat dat betreft op dezelfde lijn zitten. Ze kiezen voor een meer "traditionele benadering" van de rol van het leger. Een visie, die in scherp contrast staat met die van de VS. Hun militaire doctrine voorziet een sleutelrol voor het leger bij interne veiligheid, politieoptredens, burgerlijke controle, enz. (IPS, 12/17-6-2006)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019