KLASSIEK EN ACTUEEL

"De regering van arbeiders en boeren, gevormd door de revolutie van 24 en 25 oktober en steunend op de sovjets van arbeiders-, soldaten- en boerenafgevaardigden, stelt alle oorlogvoerende volkeren en hun regeringen voor onmiddellijke onderhandeling te beginnen over een rechtvaardige democratische vrede. Als een rechtvaardige of democratische vrede, waarnaar de overweldigende meerderheid van de door de oorlog uitgeputte, gekwelde en gemartelde arbeiders en werkende klassen van alle oorlogvoerende landen verlangen, een vrede, die na de omverwerping van de tsaristische monarchie op de meest nadrukkelijke en hardnekkige wijze door de Russische arbeiders en boeren is geëist, als zo'n vrede beschouwt de regering een onmiddellijke vrede zonder annexatie (d.w.z. zonder verovering van vreemd grondgebied, zonder gedwongen inlijving van vreemde volken) en zonder oorlogsschattingen. De regering van Rusland stelt alle oorlogvoerende volken voor onmiddellijk een dergelijke vrede te sluiten en geeft daarbij uitdrukking aan haar bereidheid daartoe zonder dralen, terstond alle noodzakelijke stappen te ondernemen tot en met de definitieve bekrachtiging van alle voorwaarden van zulk een vrede door de gevolmachtigde vergaderingen van de volksvertegenwoordiger van alle landen en naties. (...)"

Uit: Lenin, Keuze uit zijn werken, dl.3, blz. 49, dekreet over de vrede.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019