China: Nieuw platteland, nieuw landelijk leven

Wen Chihua

Het is de ambitie van de hoogste leiding om een "nieuw socialistisch platteland" op te bouwen. Om deze ambitie te tonen vervulde de Chinese premier Wen Jiabao de voorzittersrol tijdens een vergadering van de Staatsraad, over hervorming van het belastingstelsel voor het platteland en het verlichten van de financiële lasten voor de boeren, op 30 juni jl.

Eén van de uitkomsten van deze vergadering was de belofte om de lokale overheden meer budget te geven, daar zij een aanzienlijk deel van hun belastinginkomsten kwijtraken ten gevolge van belastinghervormingen. Tegelijkertijd werd voorgesteld om een systeem op te zetten waarmee de schulden van boeren in kaart kunnen worden gebracht.

De voorstellen tijdens de bijeenkomst mogen wellicht ingewikkeld klinken voor huishoudster Li Yuanyuan, maar het meisje uit het Xiangyang-district, in de provincie Hubei in Centraal China, gelooft dat "de centrale regering ons nu probeert te helpen. De boeren werken het hele jaar hard maar verdienen weinig."

Dankzij de baan als huishoudster in Peking, die Yuanyuan sinds vijf jaar heeft, kan zij 800 yuan (100 dollar) per maand verdienen. Terwijl haar vijf familieleden gezamenlijk ongeveer 10.000 yuan per jaar verdienen met het verbouwen van rijst en tarwe op een klein stukje grond. "Zie je, dat kan ik in mijn eentje verdienen in Peking", zegt Yuanyuan.

In de hoop miljoenen boeren als de familieleden van Li Yuanyuan uit hun benarde situatie te redden, kwam China eerder dit jaar met het plan: 'de opbouw van een nieuw socialistisch platteland'. Het doel is de kloof te herstellen die het land in tweeën verdeelt: het welvarende, stedelijke Oosten en het minder ontwikkelde of zelfs onderontwikkelde platteland in het Westen. Het plan wordt gezien als een teken van een grote omslag van de prioriteiten in infrastructuur en investeringen van de stad naar de plattelandsgebieden.

In het 11e Vijfjaren Ontwikkelingsprogramma (2006-2010) wordt het herschikken van de investeringen van de regering, om een 'nieuw socialistisch platteland' op te bouwen, beschreven als een "zeer belangrijke historische taak". Dit meldde premier Wen Jiabao in zijn verantwoording over het werk van de regering, tijdens het laatste jaarlijkse Nationale Volks Congres, van 5 tot 13 maart jl. in Peking.

De voorzitter van de School voor Agrarische Economie en Platteland Ontwikkeling, aan de Renmin Universiteit van China in Beijing, zag het plan als een praktische en realistische stap, "omdat de strategie is gebaseerd op grondig en uitgebreid onderzoek in plattelandsgebieden."

"Het is zeker een manier om de inkomsten van de boeren te helpen verhogen. Zolang er geen sprake is van een aanzienlijke verhoging van de inkomsten van de boeren kunnen we de binnenlandse consumptie niet echt stimuleren, waardoor de economische ontwikkeling in zijn geheel stagneert", zei prof. Wen Tiejun, een bekende expert op het gebied van het platteland in China.

De School voor Journalistiek en Communicatie en de Sociologische faculteit van de Nanjing Universiteit in Oost China, hebben recent een onderzoek uitgevoerd over wat boeren verwachten van deze opbouw van een nieuw platteland.

De onderzoekers kregen 940 beantwoorde vragenlijsten terug uit tien willekeurig gemiddelde dorpen en tien speciaal gekozen 'pilot'dorpen vanuit het hele land. Daarnaast namen zij 156 diepte-interviews af. De uitkomsten van het onderzoek geven aan dat 54,6 procent zei dat het verhogen van hun inkomsten voor hen het belangrijkste is. En 19,5 procent overwoog om een baan in de stad te gaan zoeken. Volgens het onderzoek zei 81,9 procent dat de jaarlijkse agrarische belastingen niet zo zwaar zijn, maar dat hun inkomsten dalen ten gevolge van het stijgen van de prijzen van mest, pesticiden en zaden.

Bron: China Features, www.chinaview.cn, 3-10-2006, vert. J. Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019