Samenzwering 9 oktober nog steeds van kracht


 

Op 9 oktober 1998 werd de Koerdische leider, Abdullah Öcalan, door een internationale samenzwering gedwongen om Syrië te verlaten. Na een tocht door Europa, waarbij hij alles in het werk stelde om een vreedzame oplossing te vinden voor de Koerdische kwestie, werd hij op 15 februari 1999 in Kenia ontvoerd en aan de Turkse staat uitgeleverd. Sinds die tijd zit hij gevangen op het gevangeniseiland Imrali, waar hij de enige gevangene is. Hij is volledig geïsoleerd van de buitenwereld, op wat spaarzame bezoekjes na van zijn advocaten en familie. De samenzwering van 9 oktober, waar een aantal internationale krachten bij betrokken waren, was niet alleen een aanval op Abdullah Öcalan, maar op het gehele Koerdische volk. Een aanval die op dit moment nog steeds gaande is.

Steeds opnieuw worden er pogingen gedaan om de Koerdische Vrijheidsbeweging uit te schakelen of monddood te maken. Dit terwijl een petitie met 3 miljoen handtekeningen, gehouden onder de Koerden wereldwijd, aangeeft dat Abdullah Öcalan als leidende persoonlijkheid wordt gezien, zonder wie de Koerdische kwestie niet kan worden opgelost. Voor de Koerdische gemeenschap in Nederland zijn de aanvallen op de Koerdische Vrijheidsbeweging, en Abdullah Öcalan in het bijzonder, onbegrijpelijk en onacceptabel. Het feit dat de positieve stappen van de Koerdische organisaties geen steun krijgen wordt door de Koerden in Nederland en wereldwijd diep betreurd.

Op 1 oktober heeft de Koerdische Vrijheidsbeweging, na een oproep van Abdullah Öcalan, opnieuw een staakt-het-vuren afgekondigd. Dit om de dialoog op gang te brengen en de kans op vrede te vergroten. Opnieuw is het initiatief van Koerdische zijde gekomen, en opnieuw heeft de Turkse staat aangegeven dat zij haar politiek van ontkenning en vernietiging tegen het Koerdische volk wil voortzetten. De tijd is nu gekomen voor de internationale gemeenschap om te laten zien dat de samenzwering van 9 oktober voorbij is. Dit kan door het volledig steunen van het staakt-het-vuren en het uitoefenen van druk op de Turkse staat om een andere mentaliteit te tonen en een positief antwoord te geven op de pogingen van Koerdische zijde tot een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie te komen. De mogelijkheden voor een doorbraak zijn nu volledig aanwezig. Een doorbraak waar alle betrokken partijen profijt van zouden kunnen hebben.

Wij roepen de internationale krachten, alle democratische organisaties en vredelievende individuen op om zich in te zetten voor het bereiken van een duurzame oplossing van de Koerdische kwestie. Als aan deze oproep gehoor wordt gegeven zal de samenzwering van 9 oktober voor goed tot het verleden behoren.

Vrijheid voor Koerdistan!

Steun de strijd van het Koerdische volk!

Alle politieke gevangenen vrij!

Federatie Koerden in Nederland (Fed Kom)
Amsterdam, 11 oktober 2006
Sloterkade 10 1058 HD Amsterdam
Tel: 020-6141816, Fax: 020-6143468
E-mail: fedkom@dds.nl

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019