Ondernemersbelangen


Marijnissen en de andere realo's in de top van de SP dromen van regeren en leveren daarom steeds meer strijdpunten in. De SP wordt steeds ondernemersvriendelijker. In het stemhokje zullen velen zich afvragen of ze niet beter af zijn door op de PvdA te kiezen, zeker als het CDA daarmee een hak kan worden gezet.  

MKB: Kabinetsplannen positief met kritische kanttekeningen

Het kabinet geeft terecht veel aandacht aan ondernemerschap en innovatie. Een substantiƫle lastenverlichting voor het bedrijfsleven met specifieke aandacht voor vernieuwende projecten vormt een goede basis voor verdere ontwikkeling van de economische groei, luidt het commentaar van MKB-Nederland op de Miljoenennota. Om het ondernemerschap te stimuleren en de concurrentiekracht met het buitenland te versterken is echte drukvermindering noodzakelijk, aldus MKB-Nederland. Een belangrijk aandachtspunt heeft betrekking op de door het kabinet geconstateerde daling van de sociale uitkeringen die moet leiden tot een concrete verlaging van de werknemers- en werkgeverspremies sociale verzekeringen. Ook hiermee kan een belangrijke economische impuls worden gegeven met betrekking tot de kosten van arbeid voor de werkgever. Het volgende kabinet zal kritisch moeten kijken naar de loonkostenontwikkeling. MKB-Nederland vindt het principieel onjuist dat het kabinet de kosten van het zorgstelsel voor werknemers voor de helft bij de werkgever legt. De huidige verdeelsleutel moet worden heroverwogen om Nederland economisch slagvaardig en concurrerend te houden. (mkb.nl, 19-09-2006)

'Milieuorganisaties moeten verantwoordelijkheid nemen'

"Wij kunnen niets met een milieubeweging die alleen maar tegenpartij is", zei Bert Mooren, directeur van de regionale ondernemersvereniging VNO-NCW West, maandag in een vraaggesprek met dagblad Trouw. Milieuorganisaties moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen van maatschappelijke problemen en zich niet uitsluitend als 'one-issue-partij' opstellen. Mooren is teleurgesteld over de opstelling van Natuurmonumenten in de discussie over een eventuele tunnel bij het Naardermeer om de A6 te verbinden met de A9. Aanvankelijk kon met de milieuorganisatie over allerlei oplossingen worden gesproken. "In een rustige en zakelijke sfeer hebben we alle varianten doorgesproken. Een gezamenlijke oplossing behoorde toen nog tot de mogelijkheden. Natuurmonumenten toonde zich verheugd dat wij niet hadden gekozen voor een bovengrondse variant." De directeur van VNO-NCW West (Noord- en Zuid-Holland) had goede hoop eruit te komen met Natuurmonumenten. Maar toen kwamen er radiospotjes en nodigde de organisatie allerlei bekende Nederlanders uit voor een overnachting op het Naardermeer. "Toen was de geest uit de fles. Die emotiecampagne en de BN'ers hebben het verhaal kapotgemaakt. Er werd gesuggereerd dat de beschaving zo ongeveer zou ophouden te bestaan als die weg er kwam, terwijl de top van Natuurmonumenten duidelijk beter wist." (website VNO-NCW, 2-10-2006)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019