Verslag vergadering partijbestuur, 9 september 2006

Diversen: De NCPN nam - op uitnodiging van de PCP - deel aan het Avante-festival in Portugal (zie verslag in Manifest). De studiestuurgroep is begonnen met het concept-verkiezingsprogramma. Dat heeft nu prioriteit. Het partijbestuur nam enige huishoudelijke besluiten.

Beoordeling verkiezingsconferentie: Tijdens de conferentie ontstond enige verwarring over de koers van het PB. Dit is door een partijbulletin uit de wereld geholpen. De belangrijkste uitkomst van de conferentie is dat de koers van het PB wordt gesteund en dat de inzet is: verkiezingen ja, maar niet ten koste van alles. Er mag geen roofbouw worden gepleegd op de partij. Het PB heeft de opdracht gekregen om een definitief besluit over deelname te nemen. Om het probleem financiën te tackelen is een financiële campagne gestart. Het PB stelde de kandidatenlijst vast. Het PB besloot een extra vergadering op 23 september (de uiterste deadline) te beleggen om een definitief besluit te kunnen nemen op basis van raadplegingen in de afdelingen en de stand van de financiële campagne.

Hierna volgde een vergadering van het partijbestuur met de contactpersonen/inleveraars in het kader van de voorbereidingen van de verkiezingen.

Verslag van extra zitting partijbestuur op 23 september 2006

Definitief besluit over deelname aan Tweede Kamerverkiezingen

Organisatorisch: De handtekeningencampagne ligt op stoom. Het ziet er naar uit, alhoewel hier en daar nog hard moet worden gewerkt, dat de benodigde handtekeningen in alle kiesdistricten zullen kunnen worden binnenhaald en ook op tijd kunnen worden ingeleverd.

Financieel: Al gaat het organisatorisch redelijk, financieel staan we er minder rooskleurig voor. Zelfs als we alle lopende rekeningen (drukker etc.) voorlopig niet zouden betalen is er niet voldoende geld in kas om de deelnamesom te betalen. We komen op dit moment zo'n 7000 euro tekort, en dan hebben we het nog niet eens over de campagnekosten. De resultaten van de financiële campagnes van de laatste jaren geven ook niet de zekerheid dat snel veel geld zal binnenkomen. Het PB deed nog een laatste telefonische ronde, zonder resultaat. Het PB moest noodgedwongen vaststellen dat het gezien de financiële omstandigheden onverantwoord zou zijn deel te nemen aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer en besluit daarom af te zien van deelname. Het partijbestuur besloot zo spoedig mogelijk een verklaring uit te geven.

Hoe verder? De partij zal zo spoedig mogelijk starten met de voorbereidingen voor de Provinciale Statenverkiezingen van volgend jaar. Bovendien wordt er permanent campagne gevoerd voor een op te richten verkiezingsfonds. We moeten proberen om in zoveel mogelijk provincies mee te doen, daarvoor zullen de afdelingen worden opgeroepen. Het concept-verkiezingsprogramma wordt aangepast en zo spoedig mogelijk verspreid. Er zal een alternatieve verkiezingscampagne worden gevoerd. Met een pamflet, gebaseerd op het verkiezingsprogram, gaan we naar de bedrijven en (gericht) naar wijken.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019