Wereldfocus


De Israëlische agressie tegen de Libanese bevolking, gesteund door de VS, heeft tot een menselijke, economische en ecologische ramp geleid.  


 

Vredesgesprekken in Colombia lijken dichterbij te komen

Voor het eerst, sinds het aan de macht komen van president Alvaro Uribe in 2002, deed de grootste guerrillabeweging, het FARC, een voorstel tot een staakt-het-vuren. President Uribe (...) verklaarde bereid te zijn tot onderhandelingen die zouden kunnen resulteren in een mogelijke vredesovereenkomst. Vorige week toonde Uribe zich al bereid om te praten over een eerder voorstel van het FARC, namelijk een terugtrekking van regeringstroepen uit de regio Florida en Pradera in de provincie Valle del Cauca in ruil voor de vrijlating van gijzelaars waaronder drie Amerikanen en voormalig presidentskandidate Ingrid Betancourt. (...) Uribe zou 62 FARC-gijzelaars willen ruilen voor gevangenen in handen van de regering. (...) De FARC controleert grote delen van Colombia en heeft heel wat aanhang onder de bevolking. (...) (IPS, 30/9-10/10-2006)

Ecuador aan de beurt voor verkiezingen

Op 15 oktober trekken de Ecuadoranen naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. Er lijkt weinig twijfel over te bestaan dat Rafael Correa, van de Alianza Païs in die verkiezingen de meeste stemmen zal binnenhalen. Het blijft wel onzeker of de eerste ronde ook zal volstaan om hem tot definitieve overwinnaar uit te roepen. Hiervoor zou hij 40 procent van de stemmen moeten halen en 10 procent of meer voorop moeten liggen op zijn opvolger. (...) Correa is tegen het vrijhandelsakkoord met de VS dat de huidige regering in Quito in de steigers zette. Hij is ook tegen de hernieuwing van een verdrag dat het Amerikaanse leger het recht geeft de lucht- en zeemachtbasis van Manta te gebruiken. Correa is ook een bewonderaar van Hugo Chávez, de Venezolaanse president die (...) veel Latijns-Amerikaanse harten sneller doet slaan en tegelijk de VS en hun bondgenoten de gordijnen injaagt. (...) (IPS, 9/14-10-2006)

Chili's vergeten volk

Donderdag 12 oktober, de 'Dag van de Rassen' zoals die wordt genoemd omdat toen Colombus voet aan wal zette op het continent, zijn de Mapuche in Chili massaal op straat gekomen om een oplossing te vragen voor de toenemende grondproblemen. Vorige maandag al trokken meer dan vijfduizend Mapuche door de hoofdstad Santiago om aan de regering Bachelet hun eisen duidelijk te maken: een erkenning van de collectieve rechten voor inheemse volkeren, het verwerpen van de antiterroristenwet en een eis tot vrijlating van de politieke gevangenen van de Mapuche. (...) (IPS, 9/14-10-2006)

Wapenhandel floreert als nooit tevoren

(...) De wapenhandel is geglobaliseerd, maar de wapenwetgeving nog niet en het resultaat is dat wapens zo terechtkomen in verkeerde handen. De Amerikaanse, Europese en Canadese wapenfabrikanten slagen erin bestaande (nationale) wetten te omzeilen door bepaalde wapens in landen zonder wetgeving te laten assembleren. De EU Code of Conduct zegt echter dat de EU-lidstaten export van wapens naar landen onder embargo moeten vermijden. (...) De grootste wapenproducenten zijn nog steeds de G8-landen die 82 procent van de markt beheersen. (...) (IPS, 30/9-10/10-2006)

Barroso brengt historisch bezoek aan Afrikaanse Unie

José Manuel Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, bracht deze week een bezoek aan de hoofdkwartieren van de Afrikaanse Unie in Addis Abbeba. Een historisch bezoek dat moet zorgen voor een diepere samenwerking tussen de Afrikaanse Unie en de Europese Commissie. (...) Het charme-offensief van de EU tegenover de Afrikaanse Unie moet wel worden gezien in het teken van de Economische Partnerschapsakkoorden. De EU wil haar vrijhandelszone uitbreiden maar het is maar de vraag of de Afrikaanse landen hiervan beter worden. (...) (IPS, 30/9-10/10-2006)

Noorwegen scheldt 'onredelijke' schulden arme landen kwijt

Noorwegen scheldt vijf arme landen 63 miljoen euro kwijt omdat de schulden ontstaan zijn door slecht ontwikkelingsbeleid uit het verleden. Dat is een primeur. De Noorse regering gaf bij de aankondiging van het nieuws maandag toe een 'beleidsfout' te hebben gemaakt. Daardoor zou ze hebben bijgedragen aan de enorme schuldenlast die arme landen in de loop der jaren opbouwden. (...) De landen die profiteren van het Noorse besluit zijn Ecuador, Egypte, Jamaïca, Peru en Sierra Leone. Birma en Soedan komen mogelijk in de toekomst ook in aanmerking voor kwijtschelding. (IPS, 30/9-10/10-2006)

Rapport: Afrikanen sterven omdat biljoenen hulp wordt verspild

Miljoenen Afrikanen lijden honger omdat veel van het ontwikkelingsgeld wordt verspild. Internationale hulp komt te laat, mikt op de verkeerde dingen en heeft meestal een kortetermijndoel dat niets doet aan de oorzaken van de honger. (...) "Het is een schande dat geld nog altijd te laat en voor veel te korte periodes wordt gegeven en dan aan de verkeerde dingen wordt gespendeerd", zegt Geoffrey Dennis van CARE International. CARE beveelt onder andere aan dat hulp regelmatiger en voorspelbaar moet zijn, gericht op de oorzaken van de voedselproblemen. (...) (IPS, 30/9-10/10-2006)

UNEP onderzoekt milieuschade van Libanonoorlog

Een team van deskundigen, geleid door the United Nations Environment Programme (UNEP), is deze week begonnen met een onderzoek naar de milieuschade in Libanon, ten gevolge van de recente oorlog. Het team zal sites bezoeken die een potentieel risico inhouden voor mens, dier en omgeving. Ook de impact van het gebruik van uranium- en andere wapens op mens en omgeving wordt onderzocht. Het team zal de vervuiling in kaart brengen en tegen het einde van het jaar hierover een rapport publiceren. (...) Het onderzoek is er gekomen na een verzoek van de Libanese regering om haar bij te staan in de ontwikkeling van een plan voor het heropbouwen van het land. Het in kaart brengen van vervuilde en risicovolle sites voor het milieu neemt hierin een belangrijke plaats. (...) (IPS, 30/9-10/10-2006)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019