Wereldfocus


Voorbeeld van restauratie van 'Havana Viega'.  

Unesco looft renovatie Havana

Volgend jaar viert het oude centrum van de Cubaanse hoofdstad Havana de vijfentwintigste verjaardag van zijn erkenning als Werelderfgoed door Unesco. Nu al wordt volgens een boek de stad volop lof toegezwaaid voor de manier waarop de gemeenschap erbij werd betrokken en de renovatie zichzelf financiert. Het Geschiedkundig Bureau van Havana opende een reeks winkels en andere ondernemingen in de toeristische- en dienstensector in het oude stadsgedeelte. Volgens hoofdverantwoordelijke Patricia Rodríguez hebben die intussen zo'n 250 miljoen dollar opgebracht. Het Bureau maakt zich sterk dat 40 procent van de winst naar sociale projecten gaat en 60 procent naar nieuwe projecten die extra geld voor renovatie zullen opleveren. Intussen is eenderde van de totale 2,1 vierkante kilometer van het oude stadscentrum gerenoveerd. (IPS, 21/28-10-2006)

Novartis probeert Indiase patentwet te breken

De Zwitserse farmaciereus Novartis heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Indiase patentwetgeving. De rechtszaak is de eerste in haar soort, maar kan een belangrijk precedent scheppen, met negatieve gevolgen voor India en ver daarbuiten. Veel organisaties maken zich zorgen over de toegang tot goedkope geneesmiddelen. "Als Novartis erin slaagt de Indiase patentwet te laten opheffen, dreigen patiënten die van India afhankelijk zijn voor hun geneesmiddelenbevoorrading, wereldwijd het slachtoffer te worden", zegt Ellen 't Hoen van Artsen Zonder Grenzen. "Van de aidsgeneesmiddelen die wij momenteel gebruiken voor patiënten in meer dan 40 landen komt 84 procent uit India. Door de lagere prijzen kunnen we 60.000 mensen voorzien van geneesmiddelen, als we alleen gepatenteerde medicijnen zouden mogen gebruiken, zouden dat er veel minder zijn. En dat is slechts één voorbeeld." (...) (IPS, 21/28-10-2006)

Nieuw handelsplan EU bedreigt ontwikkelingslanden

Het nieuwe handelsplan van de Europese Unie, dat begin oktober door de EU-Handelscommissaris Peter Mandelson werd voorgesteld, legt vooral de nadruk op het openen van nieuwe markten door handelsbarrières af te bouwen en bilaterale akkoorden aan te gaan. Gevreesd wordt dat het een grote bedreiging inhoudt voor ontwikkelingslanden. Dit nieuwe plan komt er na het vastlopen van de multilaterale onderhandelingen in de Doha-ronde. Onder het motto van 'vrijhandel' worden arme landen overgehaald hun markten te openen voor producten uit de EU waarmee ze niet kunnen concurreren. Daarnaast pleit de EU voor strengere regels op intellectueel eigendom, wat het voor arme landen nog moeilijker maakt om toegang te krijgen tot belangrijke medicijnen. Bovendien wordt er een grotere mate van wederkerigheid gevraagd, een belangrijke regel van de WTO, maar tegelijk ondermijnt de EU de regels van de WTO door nadruk te leggen op bilateralisme, wat het multilateralisme juist ondermijnt. Oxfam noemt de EU daarom hypocriet. Van de inspanningen die de Europese Unie ieder jaar levert met het oog op armoedebestrijding zal niet veel overblijven als het plan wordt doorgezet. Ngo's en milieubewegingen roepen de Europese Unie dan ook op om het plan van de handelscommissie resoluut af te wijzen. (9/14-10-2006)

"Vrije markt veroorzaakt hongersnoden"

Wereldwijd verhongeren 852 miljoen mensen. (...) Volgens het VN-Voedselprogramma hebben momenteel 50 miljoen Afrikanen voedselhulp nodig. "Ruim 60 procent van de mensen in Niger leeft van minder dan een dollar per dag", zegt Anuradha Mittal van het Oakland Institute, een Amerikaanse denktank op het gebied van sociale-, economische- en milieukwesties. "Gebrek aan voedsel is het probleem niet, wel het gebrek aan geld", zegt ze. "Honger is voornamelijk het gevolg van armoede. De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) stelt dat er genoeg voedsel is om iedereen in de wereld meer dan 2000 calorieën per dag te geven", zegt Mittal. (...) (IPS, 21/28-10-2006)

Economische hervormingen duwen Japanse gezinnen in de armoede

De Japanse economie is aan de beterende hand, maar dat gaat ten koste van een nieuwe groep werknemers die extreem weinig verdienen. Actievoerders maken zich zorgen over regeringsplannen om de toegang tot uitkeringen nog verder te beperken. Meer dan een miljoen Japanse gezinnen kunnen nu alleen dankzij uitkeringen het hoofd boven water houden. Volgens Japanse activisten hebben nog eens zoveel mensen eigenlijk overheidshulp nodig. Maar zij dienen geen aanvraag in of werden geweigerd. Een groeiende groep van 'werkende armen' heeft ondanks twee of drie baantjes maar net genoeg om eten enkleren te kopen en de huur te betalen. De 24-jarige Masami rijgt al vijf jaar slecht betaalde baantjes aan elkaar. Plannen om te gaan studeren moest hij opgeven omdat zijn vader ziek was. "Ik werk twaalf uur per dag als wachter op een parkeerterrein, en dat levert me 100.000 yen (668 euro) per maand op. Dat is amper genoeg om te overleven", zegt Masami. (IPS, 21/28-10-2006)

China plant nationale autoloze dag


China wil een jaarlijkse autovrije dag organiseren. (...) De autoloze dag zou elk jaar in september plaatsvinden in alle steden met meer dan een half miljoen inwoners. In elk van die steden wil de overheid dan een gebied afbakenen waar auto's niet welkom zijn. Bussen, fietsen en hulpdiensten mogen wel overal komen. Elk jaar worden er zeven miljoen auto's verkocht in China. Daarmee is China na de VS de grootste automarkt geworden, schrijft Asia Times Online. Tegen 2020 zouden er volgens de Wereldbank 170 miljoen auto's rondrijden in China. (IPS, 21/28-10-2006)
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019