Voordelen Latijns-Amerikaanse integratie benadrukt in Cubaanse parlement


ALBA groeit uit tot belangrijk alternatief voor neoliberale uitbuiting.  

Redactie buitenland

Tijdens een vergadering in Havana van Cubaanse parlementariërs werd het belang van een Latijns-Amerikaans integratieplan, bekend als het Bolivariaanse Alternatief voor de Amerika's (ALBA), nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. Het plan ALBA is ontstaan als verweer tegen de sluwe neoliberale plannen die door de Verenigde Staten worden uitgevoerd.

De Commissie van Economische Zaken van de Cubaanse Nationale Vergadering (parlement) luisterde naar verslagen over de voortgang van de uitvoering van overeenkomsten die zijn ondertekend door de landen die deelnemen aan de integratie-inspanningen. Daarbij werd stilgestaan bij positieve resultaten die al bereikt zijn en werden plannen voor de toekomst besproken.

Tijdens de opening van de bijeenkomst merkte commissievoorzitter Osvaldo Martínez op dat de landen in de regio in het verleden niet in staat waren om vooruitgang te boeken op het gebied van regionale integratie, met name ten gevolge van hun afhankelijkheid van buitenlands kapitaal.

Tijdens de plenaire sessie presenteerde Ramón Ripoll, onderminister van Buitenlandse Investeringen en Economische Samenwerking, een algemeen rapport over de ontwikkelingen van de overeenkomsten die Cuba uitvoert met zowel Venezuela als Bolivia, waarbij met name de resultaten op het gebied van gezondheid, onderwijs en sport aan bod kwamen.

Elia Rosa Lemus, van het ministerie van Volksgezondheid, maakte bekend dat - mede als gevolg van ALBA - er in Venezuela op dit moment 8.000 medische centra zijn waar Cubaanse werkers in de gezondheidszorg werkzaam zijn, en dat Cubaanse werkers in de gezondheidssector in Venezuela 261 uitgebreide diagnosecentra en 341 revalidatielokalen hebben opgezet.

In totaal 31.000 Venezolanen studeren nu medicijnen als resultaat van de afspraken in het kader van een plan waarmee de medische opleidingen radicaal zijn veranderd. Tevens komen duizenden studenten uit 12 verschillende landen naar Cuba om te studeren, vertelde Lemus.

Tijdens een uitgebreid verslag ging de Cubaanse minister van Onderwijs, Luis Ignacio Gomez, ook in op de hulp die Cuba biedt bij succesvolle pogingen van Venezuela en Bolivia in de aanpak van analfabetisme en het verhogen van het scholingsniveau in beide landen.

De Boliviaanse ambassadeur Saul Chávez prees het werk van de Cubaanse artsen, die inmiddels 2,3 miljoen mensen hebben bezocht en het leven van naar schatting 3.000 mensen hebben gered. Hij sprak ook zijn dank uit voor 5.000 medische studiebeurzen die Havana heeft verleend aan jonge mensen uit Bolivia.

De Venezolaanse ambassadeur, Ali Rodriguez Araque, sloeg de spijker op zijn kop, door erop te wijzen dat de belangrijkste tegenstelling in de wereld van vandaag het sociale conflict is tussen het Noorden, met zijn enorme concentratie van kapitaal, en het Zuiden, onderworpen aan het neoliberalisme.

Bron: GRANMA, 18-11-2006, vertaling J. Bernaven.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019