Solidariteitsmotie met Latijns-Amerika en Cuba

Motie van de Communistische- en Arbeiders Partijen, bijeen in Lissabon van 10 tot en met 12 november 2006.

Sinds lang zijn de volkeren van Latijns-Amerika slachtoffer geweest van de permanente politiek van plundering en overheersing door het imperialisme van de Verenigde Staten.

De regering Bush gaat door met aanvallen op de naties in Latijns-Amerika en de Cariben; zij organiseert en financiert staatsgrepen en terroristische aanvallen tegen de regeringen van Venezuela en Bolivia en bemoeit zich rechtstreeks met verkiezingen door openlijke steun aan hun marionetten en door de verkiezing van progressieve regeringen op alle mogelijke manieren te voorkomen.

Onder zulke omstandigheden is de strijd van de Latijns-Amerikaanse volkeren op velerlei wijze versterkt: door stedelijke arbeiders, landloze boeren, inheemse volkeren, vrouwen, jongeren en democratisch gezinde intellectuelen. Zij organiseren zich in sociale bewegingen, massa-en volksbewegingen, bevrijdingsbewegingen, in politieke partijen en linkse verkiezingscoalities. Dankzij de strijd van de Latijns-Amerikaanse volkeren en de acties van progressieve regeringen is het FTAA, het neokoloniale handelsproject van de VS, mislukt; de recepten van de 'Washington Consensus' en van de neoliberale politiek, die verantwoordelijk zijn voor het verlies van soevereiniteit en voor de afbraak van de levensstandaard van de massa's zijn verworpen.

De Bolivariaanse revolutie in Venezuela is deel van deze strijd. De Venezolaanse regering, onder leiding van president Hugo Chávez, heeft zichzelf geconsolideerd en gaat door gericht op een verdieping van de anti-imperialistische strijd en het bereiken van socialisme.

Ook deel van de strijd is het huidige volksdemocratische proces in Bolivia onder leiding van Evo Morales, een duidelijk voorbeeld dat de Latijns-Amerikaanse volkeren hebben besloten een eind te maken aan de eeuwen van uitbuiting en uitsluiting.

De verkiezingen van democratische regeringen in verschillende Latijns-Amerikaanse landen, zoals 'Frente Amplia' in Uruguay, de herverkiezing van Lula in Brazilië, de verkiezing van Daniël Ortega in Nicaragua maken ook deel uit van de ontwikkeling van progressieve krachten in het werelddeel. Links Latijns-Amerikaans heeft prioriteit gegeven aan de strijd om zijn politieke en sociale soevereiniteit te handhaven door ontwikkeling van sociale programma's waar de massa's van profiteren en door het opzetten van integratieprojecten met ALBA als speerpunt. Socialistisch Cuba is van dit scenario een lichtend voorbeeld voor het scenario van toenemende anti-imperialistische strijd in de regio.

In de conferentie van Athene in 2005 namen de partijen aldaar een resolutie van afkeuring aan tegen de 45 jaar durende blokkade tegen Cuba's heldhaftige volk door de regering van de VS. Ook eisten wij vrijheid voor de vijf Cubaanse antiterroristen, die ten onrechte worden vastgehouden in streng bewaakte VS-gevangenissen.

De afgelopen twaalf maanden heeft de regering Bush haar criminele politiek echter juist aangescherpt. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft een paar uur geleden een resolutie aangenomen waarin de blokkadetegen Cuba bijna unaniem wordt veroordeeld.

In juni van dit jaar heeft de regering van de Verenigde Staten in een escalatie van haar agressie een tweede rapport gepubliceerd over het 'Plan Bush' dat in 2004 werd aangenomen. In dit nieuwe plan wordt melding gemaakt van een geheim hoofdstuk, waarvan de inhoud uitsluitend betrekking heeft op politieke, terroristische en militaire daden van destabilisatie. Dit is zonder precedent en de onthulling van een plan tot omverwerping van een buitenlandse regering verdient de unanieme veroordeling van de internationale gemeenschap.

Gedurende meer dan veertig jaar heeft het Cubaanse volk geleden onder de gevolgen van alle mogelijke misdaden die konden rekenen op de steun van de regering van de Verenigde Staten, getuige de bescherming die geboden wordt aan de beruchte terrorist Luis Posada Carriles, meesterbrein achter het opblazen van een Cubaans burgertoestel, dat het leven kostte aan 73 onschuldige inzittenden.

Vanwege de straffeloosheid m.b.t. activiteiten van de Cubaans-Amerikaanse maffia, gevestigd in Miami, hebben vijf Cubaanse patriotten zich blootgesteld aan grote risico's door hun land te waarschuwen voor nieuwe plannen van terreur; daarom werden zij onschuldig gearresteerd en veroordeeld. In augustus dit jaar heeft het voltallige Hof van Beroep in Atlanta - onder politieke druk van de VS-regering - de beslissing herroepen van de drie rechters, die vorig jaar het proces in Miami onrechtmatig hadden verklaard. Dit toont eens te meer dat bevrijding van de vijf strijders tegen terrorisme alleen mogelijk zal zijn door internationale solidariteit, speciaal van de bevolking in de VS.

Ondanks deze politiek van agressie en economische wurging blijft de Cubaanse revolutie haar systeem van integraal respect voor mensenrechten, brede deelname aan volksdemocratie, solidariteit en internationale steun aan andere landen ontwikkelen. Zo'n 30.000 gezondheidswerk(st)ers verlenen internationale diensten aan 71 landen, de operatie 'Miracle' garandeert dat meer dan 400.000 patiënten aan hun ogen worden behandeld. Op dit moment krijgen 24.000 buitenlandse studenten een opleiding tot gezondheidswerker, waarvan er 20.000 dokter zullen worden.

Vanwege dit alles willen wij als communistische- en arbeiderspartijen hier bijeen niet alleen in het algemeen onze solidariteit betuigen met de volken van Latijns-Amerika en de Cariben, maar wederom ook de blokkade van de Verenigde Staten tegen Cuba afkeuren en eisen dat het geheime hoofdstuk over de gewelddadige omverwerping van de Cubaanse revolutie gepubliceerd wordt en de vijf Cubaanse helden onmiddellijk worden vrijgelaten. Tegelijk verbinden wij ons om samen met dit zusterland en volk nieuwe acties van politieke solidariteit uit te voeren.

Lissabon, Portugal, 12 november 2006

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019