Hoe zal het verdergaan met Venezuela?


Chávez brengt zijn stem uit op zondagmorgen 3 december in Caracas.  


Chávez brengt zijn stem uit op zondagmorgen 3 december in Caracas.  

Gisteren werd Hugo Chávez Frías opnieuw ingehuldigd als president van de Bolivariaanse Republiek Venezuela. Reden voor Manifest om dit land in de kijker te plaatsen. Daartoe drie artikelen die ingaan op verschillende aspecten van het revolutionaire proces, op weg naar het socialisme van de 21ste eeuw. Twee geschreven ná de overweldigende overwinning op 3 december 2006, één ervoor. Peter Fleissner die we in Venezuela hebben ontmoet, ging vooral in op het kiessyteem en het verloop van de verkiezingen, een welkome en herkenbare aanvulling op het artikel over de verkiezingen in Manifest 23/2006. Brian Fitzpatrick (www.politicalaffairs.net), geeft een schets op menselijke maat van wat er leeft onder de bevolking en Nick Rogers (http://www.cpgb.org.uk/worker/) geeft een historische schets en stelt enige kritische vragen. Bij elkaar opgeteld leveren de artikelen een levend beeld van een ingewikkeld proces, waarbij nog veel vragen open zijn, maar dat inspireert en hoopvol is. Een proces dat niet af is, sterke en zwakke kanten kent, maar zeker onze volledige solidariteit moet krijgen, omdat de Bolivariaanse Revolutie een poging is om de rollen om te keren, een proces dat de bevolking weer waardigheid geeft.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019