KLASSIEK EN ACTUEEL

"(...) De verdediging van het vaderland erkennen betekent de gewettigdheid en rechtvaardigheid van het vaderland erkennen. Gewettigdheid en rechtvaardigheid van welk standpunt? Alleen van het standpunt van het socialistische proletariaat en zijn strijd voor zijn bevrijding; een ander standpunt erkennen wij niet. Indien de oorlog door de klasse van de uitbuiters wordt gevoerd, met het doel haar heerschappij als klasse te versterken, dan is dat een misdadige oorlog en de 'vaderlandsverdediging' in zulk een oorlog is een laaghartigheid, een verraad aan het socialisme. Indien de oorlog door het proletariaat, dat bij zichzelf de bourgeoisie heeft overwonnen, wordt gevoerd, als hij gevoerd wordt in het belang van het versterken en ontwikkelen van het socialisme, dan is dat een gerechtvaardigde oorlog en 'heilige' oorlog. (...)"

Uit: Lenin, Over 'linkse' kinderachtigheid en over kleinburgerlijkheid, mei 1918.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019