Ingezonden: Henri Klomp 1934 - 2006

Henri Klomp was vanaf de Tweede Wereldoorlog lid van de CPN. Sinds de oprichting was hij ook actief lid van de 'horizontalen' in Overijssel, daarna van het VCN-district Drente/Overijssel en weer later van de NCPN-afdeling IJsselstreek. Hij kon niet tegen onrecht en tegen het misbruik maken van echt of vermeend leed. Voor zaken die betrekking hadden op de Tweede Wereldoorlog en het fascisme kon je altijd op zijn steun en zijn actiebereidheid rekenen. Henri Klomp was zeer belezen. Over de Sovjet-Unie sprak hij tot het laatste toe met groot gezag. Gorbatsjov zag hij vanaf het begin niet zitten. Hij was een enorm inspirerende persoonlijkheid. Ook na de val van de Sovjet-Unie bleef hij strijdbaar en bleef hij opkomen voor zijn/ons ideaal: ooit een socialistische maatschappij. Iedereen in zijn dorp Zwartsluis kende Henri als communist. Henri, je was een fijne kameraad.

Bestuur NCPN Twente

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019