Van de redactie


Wat de naaste toekomst brengt blijft onduidelijk. Conservatief en progressief vechten om de eerste plaats. Eén ding staat vast: voor een betere wereld zal moeten worden geknokt. (Foto Manifest)  

Het jaar 2007 wordt hoe dan ook een bijzonder jaar. Dat staat al van te voren vast. Gaan ze nu bij Manifest ook al aan sterrenwichelarij doen? Nee, maar een blik op de wereld maakt al duidelijk dat 2007 niet rimpelloos zal verlopen.

Hoe, om in eigen land te beginnen, moeten de Nederlandse politieke baasjes bijvoorbeeld aan de progressieve wensen van de bevolking voldoen, terwijl hun Nederlandse, maar vooral Europese bovenbazen versneld willen doorgaan met de neoliberale hervormingen?

Hoe zullen de imperialistische machten in de VS zich staande willen gaan houden nu Bush internationaal aangeschoten wild is geworden, de economische tweedeling in de VS toeneemt, de dollar onderuit dreigt te gaan en de politieke situatie in Latijns-Amerika zich steeds meer in het voordeel van de linksen en progressieven beweegt? Hoe zal het nieuwe - anti-Amerikaanse - bewustzijn in de vroegere landen van de Sovjet-Unie, India, Pakistan, Iran en China zich ontwikkelen? Hoelang kan de onderdrukking en bezetting van grote delen van het Midden-Oosten nog worden voortgezet? Hoelang kan het milieu op aarde nog worden belast zonder ecologische rampen? Al deze vragen en nog veel meer vragen steeds dringender om een antwoord. Het jaar 2007 wordt alleen al vanwege deze vragen een spannend jaar. Maar er is meer.

Aansluitend op de politieke discussie die in ons land zal worden gevoerd zal er dit jaar in november een balans worden opgemaakt van 25 jaar 'Akkoord van Wassenaar' ('Keerpunt 82' in ondernemerskringen), of het verraad aan de werkers van Wim Kok en breder de Nederlandse sociaaldemocratie. Het is dit jaar bovendien 15 jaar geleden dat de NCPN werd opgericht in antwoord op de lichtzinnige illusies van de toenmalige leidingen van de CPN, die erin slaagden grote delen van de werkende klasse op het verkeerde been te zetten. Al eerder, niet toevallig gedurende dezelfde periode dat Kok in Wassenaar 'omging', zagen communisten van verschillende pluimage dat de pogingen om de CPN op te doeken historisch onjuist waren. Zij vormden het 'horizontaal overleg van communisten', richtten het VCN op en begonnen met de uitgave van MANIFEST.

De communisten die zich gedurende deze 25 jaar hebben ingezet voor het behoud van een communistische partij en krant krijgen het gelijk steeds meer aan hun kant. Ook al leek het er aan het einde van de zeventiger jaren wellicht voor sommigen op dat het kapitalisme (met het menselijke gezicht van toen), daartoe aangespoord door de nodige acties in buurten en bedrijven, zou kunnen zorgdragen voor een ongestoorde groei van de welvaart voor iedereen. Dat was toen echter al een illusie. Kapitalisme was en is een systeem waarbij velen de lasten moeten dragen van de lusten van enkelen. Kapitalisme staat - belangrijker nog - (sociale en integrale) planning steeds meer in de weg.

Het belang van het bestaan van een actieve communistische partij wordt met de dag duidelijker, overal op de wereld. Het streven naar het socialisme van de 21ste eeuw in de Bolivariaanse Republiek Venezuela staat niet op zichzelf. Een andere wereld is inderdaad mogelijk, maar dan wel een socialistische! Ondanks alle fouten en tekortkomingen werd voor de realisatie daarvan de basis gelegd in Rusland, negentig jaar geleden. Dat zullen we ook gedenken, herdenken en vertalen naar een eigentijdse, maar niet opportunistische, aanpak. In 2007 zal de NCPN daarom met nog meer kracht werken aan het behoud, maar steeds meer ook aan de verdere groei van de partij. De afgelopen jaren waren vooral gericht op behoud van partij en krant. De situatie in de wereld en in eigen land maken het mogelijk om te werken aangroei. Groei met nieuwe leden, groei door nieuwe sympathisanten, groei door meer en betere samenwerking met anderen. Zo'n groei kan alleen plaatsvinden in gezamenlijke actie, die groei wordt alleen mogelijk door een voor alle deelnemende partijen heldere en oprechte bondgenotenpolitiek. In de SP, de PvdA, de vakbeweging, de huur- en werklozenbeweging leven dezelfde idealen als in de NCPN. Als we erin slagen om de linkse samenwerking in de actie meer vorm te geven wordt 2007 een heel bijzonder jaar.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019