Vliegveld Twente NIET dicht: Twente heeft bepaald soort werkgelegenheid dringend nodig


 

Persverklaring over vliegveld Twente

Het vliegveld Twente mag niet gesloten worden. Dat zou kapitaalvernietiging zijn. Het is ook nergens voor nodig, integendeel. Twente heeft een nieuwe economische motor nodig. Het is nog steeds droevig gesteld met de werkgelegenheid in Twente. Geld moet nu eenmaal kunnen worden verdiend. Het vliegveld en deze startbaan bieden met name een uitgelezen kans om bij deze regio passende werkgelegenheid te creëren op basis van hier aanwezige kennis, bestaande bedrijven, opleidingsniveau van de bevolking en strategische ligging. Juist vliegveld-gerelateerde bedrijven kunnen prima aansluiten bij de bestaande infrastructuur. Dit soort bedrijven moeten we zien aan te trekken. Het gaat hier om werk en werkgelegenheid.

Jongeren trekken nu weg naar de Randstad omdat ze hier geen passend werk kunnen vinden. De ROC's staan te springen om stageplaatsen. Vliegtuigreparatiewerkplaatsen bieden die. Dergelijke vliegveld-gerelateerde industrie heeft ook maar weinig vliegbewegingen per week nodig en zal dus rustiger zijn voor de omwonenden dan toen het een militaire bestemming had.

De NCPN-afdeling Twente vindt de vernietiging van de infrastructuur rondom het vliegveld ZEER kortzichtig. Het zou van grote moed getuigen om met vereende inspanning het vliegveld Twente om te vormen tot een nieuwe industriële regio voor onderhoud en reparatie van vliegtuigen of aanverwante zaken. Dat is een arbeidsintensieve sector en zeker winstgevend; zeker voor Twente.

De NCPN Twente vindt dat iedereen in de politiek zich hiervoor moet inzetten en geen zinloze belemmeringen moet opwerpen. Op technische bedrijven zitten we juist te wachten. De infrastructuur is er. De NCPN Twente vindt het van kortzichtigheid getuigen om op dit terrein woningen te bouwen. Voor wie zijn die woningen, als er geen werk is? De NCPN-afdeling Twente is het dus niet eens met mensen en partijen die tegen het behoud van het vliegveld zijn. Het gebied rond vliegveld Twente kan dit milieutechnisch gesproken best hebben.

Wat de NCPN Twente betreft mogen hiervoor grote delen in en om het vliegveld worden heringericht en kunnen tegelijkertijd de bomen en de bosjes makkelijk worden gespaard. Tussen de bomen en de bestaande begroeiing in komen prachtig gelegen plaatsen vrij. Bedrijven zullen dus prima in het landschap kunnen passen. Kaalslag is derhalve ongewenst. De NCPN Twente vindt verder dat vliegveld Twente geen grootschalig vliegveld voor lijnvluchten moet worden. De industrie moet de kosten voor het vliegveld voor haar rekening nemen. De regionale overheden hoeven alleen maar te stimuleren.

De werkloosheid in deze regio is beangstigend hoog. Dat kan iedereen die om zich heen kijkt zien. Veel mensen hebben moeite met het vinden van een goede en ook passende baan en zijn langdurig werkloos. Veel mensen worden tegen hun zin werkloos; vaak rond hun 50ste. Jongeren zijn bang voor hun toekomst. Vooral mensen boven de 45 en onder de 23 jaar vinden niet makkelijk een baan. Veel gezinnen zijn aangewezen op de stadsbank. Werk, werk, werk is - in deze regio - daarom nog steeds het motto van de NCPN Twente.

De politiek in Twente en m.n. Enschede heeft de plicht om alles te doen wat binnen haar vermogen ligt om de werkgelegenheid in de regio te verbeterenen uit te breiden. Het streven naar meer en volwaardige banen voor iedereen moet voor de regionale politiek de hoogste prioriteit hebben.

Enschede, 28 dec. 2007.
053 - 4.30.30.73
053 - 4.763.881

Postadres: NCPN Twente, Corry Westgeest, Schopmanlanden 22, 7542 CN
Enschede.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019