OndernemersBelangen


 


Zonder woorden ...  

Minder loon bij naderend pensioen

Werknemers moeten in de loop van hun carrière niet alleen promoveren, maar indien nodig ook demoveren: een lagere functie accepteren met een lager loon. Dit schrijven de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en de AWVN in een vertrouwelijke instructie aan hun cao-onderhandelaars. De nota is deze week aan de leden verstuurd. Het is voor het eerst dat de drie organisaties een gezamenlijke onderhandelaarsinstructie hebben opgesteld. Samen zijn zij betrokken bij vrijwel alle cao's in het bedrijfsleven en de gesubsidieerde sectoren. Hoe kunnen we Nederlanders tot hun 65ste - en liefst langer - aan het werk houden, vragen de werkgevers zich af. Om dat te bereiken moet het volgens hen mogelijk worden stapjes terug te doen op de carrièreladder. Demotie wordt volgens de nota vergemakkelijkt nu het wettelijk mogelijk is de pensioenopbouw voort te zetten op basis van het oude, hogere salaris. Daardoor is het mogelijk salaris in te leveren zonder dat het pensioen ook lager uitvalt. De vakbeweging is vanouds fel gekant tegen demotie. Alleen als demotie vrijwillig is, is het voor de bonden bespreekbaar. (VK, 28-12-2006)

Langer doorwerken

De werkgevers willen bovendien het doorwerken na de 65ste verjaardag stimuleren. Belemmeringen in cao's tegen doorwerken na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd moeten worden opgeruimd en er kunnen stimulansen worden gegeven om doorwerken aantrekkelijk te maken [met demotie zeker, nvdr]. De kosten van pensioenen willen de werkgevers verder beperken. Dat kan bijvoorbeeld door de pensioenregeling te versoberen. Een aantal ondernemingen heeft het pensioenfonds al verzelfstandigd. Die bedrijven zijn alleen nog verplicht jaarlijks premie te betalen. Het risico voor het uitbetalen van de pensioenen ligt volledig bij het pensioenfonds. (VK, 28-12-2006)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019