Wereldfocus


Kofi Annan, klus niet afgemaakt.  

Kinderhandel in Zuid-Afrika neemt toe

De Zuid-Afrikaanse organisatie Amazing Grace Children's Home (AGCH) trekt aan de alarmbel omwille van de toenemende handel in kinderen in Zuid-Afrika. Elke maand worden meer dan 100 kinderen uit Mozambique en Swaziland naar Johannesburg gesmokkeld waar ze worden tewerkgesteld als slaven. Sommigen worden zelfs doorverkocht naar Europa voor de seksindustrie zegt Vusi Ndukuya van AGCH. Bovendien, zo stelt Vusi, doen politieagenten, douanebeambten, vrachtwagenchauffeurs en taxichauffeurs mee met de praktijken, wat het zeer moeilijk maakt om het probleem aan te pakken. (...) (IPS, 25/11-1/12-2006)

Millenniumdoelen ver achter op schema

De Millenniumdoelen van de Verenigde Naties liggen ver achter op schema. Ondanks talloze beloften, ondernamen regeringen de afgelopen jaren weinig actie om de doelen van de Verenigde Naties te halen. "We hebben nog een lange weg te gaan", zei vertrekkend secretaris-generaal Kofi Annan. "Er is een basis voor ontwikkeling gelegd, maar ook niet meer dan dat." (...) Ontwikkelingsexperts van de VN maken zich het meest zorgen over de situatie in Afrika bezuiden de Sahara, waar niets wijst op enige vooruitgang in het bereiken van de Millenniumdoelen. (...) (IPS, 25/11-1/12-2006)

Wereldbank vergeet armen, zegt Wereldbank

Arme mensen hebben weinig aan de miljarden die de Wereldbank investeert om hun lot te verbeteren. Een intern controleorgaan van de instelling bevestigt wat activisten al langer zeggen: de Bank focust zo sterk op economische groei dat ze armoedebestrijding uit het oog verliest. (...) Bovendien doen succesvolle investeringen soms de inkomensongelijkheid toenemen, waardoor de armste bevolkingslagen alweer de dupe zijn. (IPS, 9/15-12-2006)

WGO haalt uit naar corruptie in gezondheidssector

Door corruptie in de gezondheidssector wordt handenvol geld verspild dat anders zou kunnen dienen voor broodnodige geneesmiddelen of extra personeel in gezondheidsinstellingen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. (...) "Jaarlijks geven we wereldwijd 50 miljard dollar uit aan geneesmiddelen - een markt die zo groot is dat ze uiterst kwetsbaar is voor corruptie", zegt de organisatie. Volgens de WGO is corruptie op alle domeinen aanwezig, zowel in de ambtenarij als in de farmaceutische industrie. De industrie koopt overheidspersoneel om opdat ze medicijnen registreren zonder de vereiste gegevens. In andere gevallen vertragen de ambtenaren opzettelijk de registratieprocedure om geld op te strijken. Er worden ook medicijnen achterover gedrukt, soms zelfs in de gezondheidscentra zelf. Ze worden tegen woekerprijzen verkocht op de zwarte markt. (IPS, 9/15-12-2006)

Farmaceutische industrie in India mikt op wereldmarkt

Reeds decennialang is India de "apotheker van de armen". Naar schatting de helft van de medicijnen voor AIDS-patiënten in de ontwikkelingslanden zou van Indiase oorsprong zijn. Dit succes komt voort uit het feit dat farmaceutische bedrijven in het land - althans tot voor een jaar - vrij waren om geneesmiddelen te kopiëren. Het patenteren van geneesmiddelen was vóór 2005 in India niet toegestaan. Vorig jaar besloot India echter zich te schikken naar internationale patentstandaarden om te voldoen aan de voorwaarden van het TRIPS-akkoord met de Wereldhandelsorganisatie (WTO), wat de prijs van veel geneesmiddelen omhoog joeg. De farmaceutische sector reageerde hierop door zich ook op de markten in de rijke landen te richten. Naar het voorbeeld van de IT-sector willen de bedrijven technologische innovatie en lagere kosten aanwenden om een belangrijk deel van de wereldmarkt te veroveren. De vrees bestaat dat deze heroriëntatie ten koste zal gaan van de armen. Als ze eenmaal een voet aan wal krijgen op de rijkere westerse markten zullen de Indiase farmaceutische bedrijven geen goedkopere geneesmiddelen meer willen leveren aan de ontwikkelingslanden, stellen critici. De betrokken bedrijven zelf ontkennen dit. (ISP, 1/5-1-2007)

ExxonMobil loog wereld wat voor

De oliegigant ExxonMobil heeft tussen 1998 en 2005 bijna 16 miljoen dollar (12 miljoen euro) gepompt in 43 lobbygroepen die twijfel zaaien over het broeikasprobleem. ExxonMobil, de grootste oliemaatschappij ter wereld, heeft de afgelopen jaren een "succesvolle desinformatiecampagne" gevoerd, schrijft de Amerikaanse Unie van Bezorgde Wetenschappers (UCS) in het 63 pagina's dikke rapport 'Smoke, Mirrors and Hot Air' (Rook, spiegels en gebakken lucht). De organisatie vergelijkt die actie met de inspanningen van de tabaksindustrie die decennialang het verband tussen roken en longkanker ontkende. Ook in Europa groeit de kritiek op ExxonMobil omwille van deze aanpak. De ngo's Friends of the Earth, Corporate Europe Observatory, LobbyControl en Spinwatch kenden het bedrijf onlangs nog de Worst EU Lobby Award toe. Grote bedragen gingen onder meer naar het American Enterprise Institute (AEI), het George C. Marshall Institute en het Competitive Enterprise Institute (CEI). De lobbygroepen functioneerden als een 'echokamer': ze namen van elkaar wetenschappelijk twijfelachtige stellingen over die met de hulp van columnisten en conservatieve kranten als de Wall Street Journal de sterke wetenschappelijke consensus in verband met de opwarming van de aarde moesten ondermijnen. De UCS vindt dat het Amerikaanse parlement de zaak moet uitzoeken, ExxonMobil vindt op zijn beurt dat de conclusies in het rapport niet kloppen. (ISP, 1/5-1-2007)

Rijke buitenlanders kopen Montenegro op

De vastgoedprijzen in het piepkleine Balkanlandje Montenegro zijn het afgelopen jaar met 50 tot 100 procent gestegen. Rijke Russen en Britten kopen massaal huizen bij de Adriatische kust. Die staat bekend om zijn ongerepte schoonheid en helder zeewater. Dragan Nikolic, de eigenaar van makelaarsbureau Imperija in Budva, zegt dat de meeste kopers rijke Russen zijn, die niet afdingen. Kwade tongen beweren dat Russische zakenmannen hun geld komen witwassen, maar de autoriteiten ontkennen dat met klem. "De verwachting is dat de buitenlandse investeringen dit jaar meer dan 380 miljoen euro zullen bedragen", zegt Vukotic, hoofd van het Montenegrijnse Privatiseringsagentschap. Wat dat zal opleveren aan productieve tewerkstelling werd niét vermeld. (ISP, 1/5-1-2007)

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019