Kabinetsformatie en Bilderberg-groep


Wijffels, harde vertegenwoordiger van het bankkapitaal met vals progressief imago.  

Beatrix in Bilderberg


 


Wolfowitz  


Rockefeller  

Wil van der Klift

De Bilderberg-groep bestaat uit de elite uit de zakenwereld, uit het bankwezen, uit regeringen en intellectuelen. De eerste keer dat deze groep - in het geheim - bij elkaar kwam, was van 29-31 mei 1954 in Hotel Bilderberg te Oosterbeek. Vandaar de naam. Tot voorzitter werd toen benoemd Prins Bernhard van Lippe Bisterfeld. Koningin Beatrix speelt tegenwoordig een opvallende rol in de 'lobby-groep'. Leerde ze haar 'raadgevers' Paul Wolfowitz en Herman H.F. Wijffels daar kennen? (1)

De afgelopen 15 jaar treedt de Belgische bankier, Etienne Davignon, op als voorzitter. Koningin Beatrix is frequent aanwezig en behoort waarschijnlijk tot de commissie van aanbeveling/de stuurgroep. Prins Willem-Alexander liet zich ook al zien. Het begon allemaal in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, waaruit de VS zegevierend te voorschijn waren gekomen. Er moest nodig gesleuteld worden aan nieuwe transatlantische verhoudingen om het rode gevaar te stoppen en de Europese zakelijke belangen (winsten) veilig te stellen. In feite gaat het daar nog steeds om.

De onderlinge verhoudingen van de partners in de VS en in de EU laten regelmatig ook te wensen over. Ook onderling lopen de belangen niet parallel. Een goed voorbeeld in eigen land is op dit moment de strijd om Stork. Zo valt er altijd wel wat te coördineren, te ritselen, te plannen, te stroomlijnen, te elimineren, af te spreken en na te streven. De kapitalistische concurrentie moet immers in goede banen worden geleid, de grondstoffen overal op aarde moeten worden veiliggesteld en de westerse (imperialistische) coalititiepartners moeten de macht behouden in de wereld, ondanks hun onderlinge tegenstellingen. Overleggen, geheim of niet, zoals de Bilderberg-conferenties, zijn broodnodig en onmisbaar voor de machthebbers. Tussen de Bilderberg-conferenties en het jaarlijkse World Economic Forum in Davos zijn veel personele overlappingen.

Het lijkt erop dat de Bilderberg-groep met enige regelmaat succesvolle politieke interventies, die een bepaalde politieke koers beoogden, heeft gepleegd. Hoe effectief de Bilderbergers de politieke, maatschappelijke en economische ontwikkelingen hebben beïnvloed is niet helemaal duidelijk.

Je kunt niet zomaar lid worden van deze club. Het is goed dit in gedachten te houden. Er is een commissie die elk jaar zo'n 100 personen zorgvuldig selecteert voor de jaarlijkse conferentie, die ergens in Europa wordt gehouden. Het is een discussieclub van rijke vip's die streven naar wereldleiderschap. Van meet af aan gericht op transatlantische samenwerking en het beïnvloeden van de politieke koers in de vroegere USSR en bondgenoten én de landen die na de ineenstorting van dit bondgenootschap ontstonden. George Soros was (ook recent nog) een aantal malen aanwezig bijvoorbeeld.

Uiteraard zijn er veel meer overleggen van dit soort, maar de Bilderbergconferenties hebben aantoonbaar grote invloed. Er worden allerlei plannen beraamd en de bijeenkomsten leiden ook daadwerkelijk tot politieke en personele stappen. Alles wat er besproken wordt, onttrekt zich echter aan controle door volksvertegenwoordigingen. Hoeveel invloed deze machtige transatlantische 'lobby-groep' heeft is - door ons - moeilijk in te schatten. Nader onderzoek lijkt zeker de moeite waard.

De bespreekpunten worden meestal bekendgemaakt door het organisatiebureau in Leiden. De veiligheidsmaatregelen zijn in handen van militaire inlichtingendiensten. Er zijn wel eens journalisten doorgedrongen, vermomd als personeel, maar toen ze hun artikel aanboden aan hun hoofdredacteur, werd het pertinent geweigerd. Nogal wat hoge mediabazen weten de weg naar deconferenties. Zij zijn deel van het netwerk.

Sommigen komen en gaan, anderen blijven...

Er is een (geheime) stuurgroep die wetenschappers, zakenlieden, vooral veel bankiers (financierskapitaal is dominant aanwezig!), politici, mediatopmensen, militairen, de NAVO-secretarissen-generaal, vakbondsleiders, enz. uit de VS en Europa uitnodigt. Sommigen komen eenmalig, sommigen worden het jaar erop plotseling gekozen als regeringsleider, anderen verdwijnen weer na enige tijd, maar de meesten hadden of kregen invloedrijke posities in de maatschappij, in staat om lijnen uit te zetten en de openbare mening te beïnvloeden.

Opvallende personen waren of zijn om te beginnen koningin Beatrix (tegenwoordig ook wel eens vergezeld van prins Philippe van België) en enkele bekende professoren (Victor Halberstadt en Ernst H. Beugel) van de Leidse universiteit (bekend bij het koningshuis), maar ook Henri A. Kissinger, Otto Wolff von Amerongen, Jean-Claude Trichet, voordat hij Europees bankier werd, de Italiaanse FIAT-familie Agnelli, de al genoemde steenrijke bankier Davignon, de even rijke en invloedrijke David Rockefeller, de Duitse Joseph D. Ackermann en Jürgen E. Schrempp, de Amerikanen Richard C. Holbrooke, James D. Wolfensohn ex-Wereldbank-baas en zijn opvolger Paul D. Wolfowitz, Donald H. Rumsfeld en Richard Perle (lid PNAC). We noemden hier slechts een paar namen. Ook EU-voorzitter Jose M. Barroso leerde er het klappen van de zweep. Intussen zijn er ook Russische, Poolse, Tsjechische en Turkse deelnemers (en in 2006 zelfs een Iraakse (olie/Shell) vertegenwoordiger!!). Opvallend groot is het aantal deelnemers uit de VS. Af en toe verdwijnen er ook lieden van het toneel (zoals Cees H. v.d. Hoeven - of zien we hem binnenkort plotseling weer ergens terug?). Nader onderzoek naar de (frequente) deelnemers, hun posities en netwerken zou zeker een 'interessant' beeld opleveren.

Laten we eens inzoomen op de Nederlandse kopstukken. We laten de media hier buiten beschouwing, maar een nader onderzoek is op zijn plaats). Niet geheel verrassend zien we Frits Bolkestein met enige regelmaat op de lijst van aanwezigen voorkomen en sinds kort ook Nelie Kroes. Sinds enige tijd uiteraard ook De Hoop Scheffer, die promoveerde van minister van Buitenlandse Zaken tot Secretaris-Generaal van de NAVO. Bekende namen uit het zakenleven die mee mochten (mogen?!) praten zijn Anthony Ruys/Karel Vuursteen (Heineken), Antony Burgmans (Unilever), Jeroen van der Veen (Shell), Ewald Kist (ING), Gerard J. Kleisterlee (Philips), Rijkman Groenink (ABNAMRO), Nout Wellink (DNB), Ad J. Scheepbouwer (KPN) en nog een paar anderen. Boeiend is dat Vuursteen en Burgmans genoemd worden als commissarissen van grote bedrijven die ook betrokken zijn bij private equity-activiteiten (inleg zo'n 230 miljard euro in 2006). Het zijn vooral de banken die profiteren van private equity en hedge funds. Het rendement op uitgeleend geld is zeer hoog. Industriëlen en bankiers vinden elkaar gemakkelijk in de wereld van Bilderberg.

De vakbeweging doet ook mee. Onder meer ETUC-baas John Monks en FNV-voorzitter Lodewijk de Waal maakten hun opwachting. Nogal wat politici die 'meedenken' zijn van sociaaldemocratische huize: Wim Kok, Klaas de Vries, Ad Melkert, Bert Koenders, Dick Anne Benschop (na einde politieke carrière: nu bij Shell!!) en nog een paar meer. Uiteraard ontbreken ook niet VVD- en CDA-politici, zoals Frank de Grave, Gijs M. de Vries, Jozias van Aartsen, Ruud Lubbers, Elco Brinkman, Maxime Verhagen en last but not least Herman H.F. Wijffels.

Er waren/zijn er nog meer, maar het bovenstaande lijstje is toch waard omextra in de gaten te houden. Het is uiteraard maar het topje van de ijsberg, maar wél een belangrijk topje. Zij bepalen namelijk voor een groot deel wat er gaat gebeuren in ons land, zolang de bevolking bereid is hun macht te accepteren.

Kabinetsformatie

Koningin Beatrix heeft eind december 2006 persoonlijk de kabinetsformatie vlot getrokken, heette het eind december 2006 in het nieuws. (2) Zij belde beoogd informateur Herman Wijffels (prominent CDA'er, ex-Rabobankier en voormalig voorzitter van de Sociaal-Economische Raad) in Washington of hij beschikbaar was. Diens chef bij de Wereldbank, Paul Wolfowitz, gaf hem vervolgens alle ruimte. Wijffels was één van de mogelijke kandidaten, maar na de bemoeienis van de koningin was de discussie snel afgelopen, aldus ingewijden in Den Haag. Bronnen rond de kabinetsformatie in Den Haag noemen het opmerkelijk dat de majesteit zelf Wijffels belde. Pas na, soms langdurig, voorwerk komt er een briefje van het staatshoofd - nooit een telefoontje. Er is dus kennelijk haast bij de formatie. We mochten dat ook al horen uit ondernemershoek (VNO-NCW). Het gaat immers om continuïteit (van het afbraakbeleid wel te verstaan).

Het scheelt, aldus dezelfde bronnen, dat zowel Wijffels als Wolfowitz persoonlijke relaties van de koningin zijn. Beide mannen zijn regelmatig te gast geweest op paleis Huis ten Bosch. Koningin Beatrix mag graag met hen van gedachten wisselen over de toestand in de wereld. De vork lijkt echter anders in de steel te zitten. We hebben hier kennelijk te doen met een Bilderbergse ingreep. Zelfs de werkwijze bij de lopende kabinetsformatie is op zijn Bilderbergs: geheim, uit de buurt van het parlement en gericht op persoonlijke relatievorming.

Dat voorspelt niet veel goeds voor de Nederlandse bevolking. De Europese elite heeft nog veel grotere ingrepen in gedachten dan die tot nog toe plaatsvonden. Het proces moet juist worden versneld volgens de Europese topbazen. Daar passen geen vertragingen als gevolg van 'ongelukkig uitgevallen' verkiezingen (of referenda) bij. De uitkomst van de coalitiebesprekingen staat al min of meer vast: de bezuinigingen moeten doorgaan, want de kapitalistische concurrentie is moordend en de gezamenlijke aanpak van de rest van de wereld vraagt om snelheid en doortastendheid.

Alleen de verpakking zal anders worden. De brutale arrogantie zal worden ingeruild voor woorden van begrip. Er zullen meer 'partners' worden gezocht om het draagvlak voor de voortzetting van de hervormingen te vergroten. En dat kun je nu juist uitstekend aan de voormalige SER-voorzitter Wijffels overlaten. Denk niet dat hij links is, zoals hier en daar wordt beweerd. Hij snapt echter beter dan anderen dat de botte aanpak van Bush en Zalm is uitgewerkt. Hij staat voor mooie woorden, maar bikkelhard bankieren. Hoeveel Bilderbergers zullen er trouwens in de nieuwe regering zitting nemen?

Bronnen:

  1. Verschillende Bilderberg-bronnen,
  2. Stentor Apeldoornse Courant, 21-12-2006.
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019