Financiële campagne 2007 voor NCPN en Manifest

Nieuwe tussenstand (4175,80) van de Kerst-Nieuwjaars actie!

Manifest is het belangrijkste communistische wapen in de klassenstrijd, in het bijzonder de ideologische strijd. Het weerleggen van de heersende kapitalistische ideeën en theorieën blijft hoogst noodzakelijk. Oude en nieuwe theorieën van regering en ondernemers dienen om hun honger naar maximale winsten te stillen. De noodzaak tot loonmatiging, bezuinigingen, afbraak van sociale zekerheid, privatisering, marktwerking, langer werken en flexibilisering, alle aanvallen van de burgerij op de werkenden tracht men ideologisch te onderbouwen. Opklaring over de werkelijkheid en de echte motieven, en de WAARHEID ertegenover stellen is de communistische taak. Versterk daarom de mogelijkheden van de communistische partij en krant in ons land. Doneer voor de financiële campagnes, betaal vlot je (steun)abonnement, laat geen acceptgiro ongebruikt op de schoorsteen liggen. Een deel van de lezers heeft ondanks de dure jaarwisseling nog ruimte gevonden om een gift voor NCPN en MANIFEST over te maken of contant te betalen. Met de prachtige tussenstand van 4175,80 euro als resultaat. Gefeliciteerd! Nu is de beurt aan de anderen: doe allemaal weer mee.

Verantwoording tot 17 januari: J.A.te W.5,-;R.A.te W,15,-;B.A.te A.25,-;B.A.te G.15,-;C.B.te A.25,-;R.B.te A.10,-;C.B.te R.50,-;J.B.te D.50,-;G.B.te A.25,-;F.B.te U.50,-;E.B.te A.15,-;H.B.te R.25,-;W.B.te L.20,-;J.B.te A.10,-;L.B.te S.10,-;J.C.te E.20,-;P.C.te L.10,-;J.D.te A.10,-;C.D.te U.100,-;P.D.te Z.50,-;T.E.te W.10,-; S.E.te B.15,-;H.F.te H.52,-;W.F.te L.20,-;C.G.te T.10,-;H.G.te A.10,-;E.G.te V.25,-;C.GH.te B.5,-;A.G.te U.50,-;B.G.te E.50,-;H.G.te G.5,-;G.G.te G.5,-;G.G.te T.5,-;H.G.te T.50,-;H.H.te D.25,-;B.H.te T.110,-;F.H.te A.10,-;J.I.te G.500,-;H.K.te W.8,-;B.K.te D.25,-;J.L.te L.5,-;M.M.te H.50,-;M.M.te A.12,50;R.M.te A.20,-;F.M.te A.50,-;M.MB.te V.10,-;K.M.te A.25,-;R.M.te E.20,-;W.M.te D.15,-;O.N.te A.35,-;H.N.te E.5,-;C.N.te G.25,-;O.Y.te U.10,-;J.O.te E.20,-;A.O.te O.5,-;F.P.te R.100,-;A.P.te A.10,-;C.P.te A.10,-;J.P.te L.25,-;L.P.te C.10,-;J.Q.te B.10,-;J.R.te M.50,-;H.R.te A.50,-;J.R.te A.40,-;A.R.te G.10,-;J.RS.te D.25,-;P.R.te G.15,-;W.S.te I.10,-;S.S.te L.10,-;R.SB.te A.20,-;J.S.te H.25,-;L.S.te H.12,50;G.S.te M.50,-;G.S.te A.10,-;A.S.te R.25,-;M.S.te S.25,-;F.S.te G.30,-;N.S.te R.50,-;G.S.te A.4,60;K.S.te B.10,-;W.S.te A.10,-;J.S.te A.10,-;B.S.te W.5,-;I.S.te A.15,-;B.T.te P.5,-;J.TZ.te L.20,-;W.V.te T.25,-;W.V.te Z.75,-;R.V,te V.20,-;N.V.te Z.10,-;C.V.te H.5,-;H.V.te A.5,-;D.V.te T.45,-;E.V.te U.20,-;H.W.te L10,-;H.WV.te R.10,-;B.W.te O.50,-;G.W.te A.10,-;K.W.te H.5,-;L.W.te L.20,-;J.W.te G.20,-;N.WK.te B.50,-;G.W.te E.50,-;F.Z.te A.20,-;D.Z.te M.10,-. PLUS het Lemster resultaat: 1173,70 euro! Totaal 4175,80 euro.

Namens de financiële commissie, Job Pruijser

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019