Gedicht: Geen gedonder!!Door Henricus Azewijn

Gedicht: Geen gedonder!!

Het begin van het jaar is allang weer teneinde
geen belofte maakt nog schuld
komt iedereen na, van verre en heinde
met nog wat extra, nóg meer ongeduld...

U zult toch echt wat meer moeten
doen en/of laten, iedereen naar (on)vermogen
of u zult, in íeder geval, moeten boeten
waar de baas écht niet meer kan gedogen.

Op uw werkplaats staat u terecht
zonder het minste recht van spreken
want dat pleit is beslecht
sinds u op uw toekomst bent uitgekeken.

Solidariteit is ook onbegonnen werk
draagt u als iedereen dezelfde last
het juk van een heel bekend merk
dat u heel goed staat, uitstekend bij u past!

Uw schouders met een grijns eronder
het jaar duurt maar twaalf maanden
en u begrijpt wel, géén gedonder:
u houdt zich, zoals iedereen, gewoon staande!
©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019