Generaal Pardon!

Jan Moelee

Het heeft veel stof doen opwaaien, het gedoe rond de asielzoekers. Centraal staat de vraag: eruit of blijven? Voor de mensen die het betreft geeft het de nodige spanning: wat wordt er beslist? De discussies daarover zijn nu in volle gang en daarin komen nogal vreemde argumenten voor die de wenkbrauwen doen fronsen.

De Tweede Kamer heeft in meerderheid een motie aangenomen die omvat dat asielzoekers, die hier meer dan zes jaar verblijven, een generaal pardon wordt verleend. Mevr. Verdonk lapt die motie echter aan haar laars. Dat de Tweede Kamer in meerderheid op democratische wijze hiervoor heeft gekozen, daar heeft ze ook al niets mee te maken, ze voert de motie niet uit. Schijnbaar is haar wil wet. We weten inmiddels hoe 'het probleem' werd opgelost. Alles bij elkaar genomen werd het een walgelijke vertoning van hoe er hier met mensen wordt omgesprongen.

Ik heb dat ook wel eens anders meegemaakt en met mij veel anderen. Laten we eens terugdenken aan de vrijlating van de 'drie van Breda'. Drie oorlogsmisdadigers die ontelbare mensen in de concentratiekampen hebben laten lijden en martelen en in de gaskamers hebben laten vermoorden. Deze boeven kregen na 25 jaar gevangenschap clementie.

Toen waren ze er volop, de uitdragers van de naastenliefde. Toen hadden ze woorden in hun mond over onmenselijk gedrag om deze oude mensen nog langer vast te houden. Toen hadden de pleitbezorgers voor de vrijlating hun eigen 'generaal pardon' voor ogen.

Hebben lieden uit die kringen ook maar iets gezegd over onmenselijkheid om asielzoekers jarenlang in onzekerheid te laten of ze wel of niet mogen blijven? Nu zijn er ineens allerlei argumenten om de motie met betrekking tot het generaal pardon, die met een meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen, niet uit te voeren. Nu wordt zelfs de parlementaire democratie als een vodje opzijgeschoven.

Het zijn de belangentegenstellingen die bepalend zijn voor hoe men zich opstelt. De NAVO-belangen speelden een belangrijkere rol bij de vrijlating van de 'drie van Breda'. Wat de asielzoekers betreft gaat het maar om gewone mensen zoals u en ik, daar hebben ze geen belang bij. Meneer Balkenende weet u nog, normen en waarden!

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019