In Somalië woedt een roekeloze oorlog met Amerikaanse volmacht

Salim Lone

Niet afgeschrikt door de gruwelen en tegenslagen in Irak, Afghanistan en Libanon heeft de regering Bush nóg een strijdfront geopend in de islamitische wereld. Met volledige steun en militaire training van de VS zijn minstens 15.000 Ethiopische troepen Somalië binnengevallen in een illegale aanvalsoorlog tegen de Unie van Islamitische Rechtbanken. Deze controleert nagenoeg het volledige zuiden van het land.

Zoals ook ten aanzien van Irak in 2003, hebben de VS ook deze oorlog in het teken gezet van een strijd tegen het terrorisme. Het ware doel is veeleer het verwerven van een stevig steunpunt in een hoogst strategisch gebied door het installeren van een marionettenregime. De Hoorn van Afrika is olierijk en ligt slechts een paar kilometer verwijderd van Saoedi-Arabië; men kan er het dagelijks verkeer van olietankers en oorlogsschepen controleren. Generaal John Abizaid, momenteel de chef van de Amerikaanse oorlogsoperatie in Irak, was deze maand in Ethiopië. De Chinese president Hu Jintao bezocht Kenia, Soedan en Ethiopië eerder dit jaar, met de bedoeling om olie- en handelsovereenkomsten binnen te halen.

De Amerikaanse ophitsing tot oorlog tussen Ethiopië en Somalië is uiterst roekeloos. Het gaat hier om twee van de armste landen ter wereld, die reeds ten prooi zijn gevallen aan humanitaire catastrofes. Anders echter dan in de opmaat naar de Irak-oorlog hebben onafhankelijke experts (w.o. uit de EU), eenstemmig gewaarschuwd dat deze oorlog de gehele regio zou kunnen destabiliseren, zelfs als de VS erin zouden slagen om de Islamitische Rechtbanken omver te werpen.

Een opstand van Somaliërs, waarvan er miljoenen in Kenia en Ethiopië leven, zal zeker volgen. Eveneens zullen zeker duizenden nieuwe anti-Amerikaanse strijders en terroristen opstaan.

Terwijl de wereld door elkaar geschud wordt door crisissen, werd er weinig aandacht besteed aan de zich ontwikkelende catastrofe in de Hoorn. Desalniettemin pikte de VN-Veiligheidsraad deze zaak toch op, maar boog voor de Amerikaanse en Britse druk. In een lafhartige daad machtigde de VN-Veiligheidsraad een regionale vredesmacht om Somalië binnen te vallen. Deze vredesmacht beschermt de overgangsregering die de Islamitische Rechtbanken bestrijdt. Hiermee bevestigde de Veiligheidsraad eens temeer haar reputatie van anti-islamitische organisatie.

De nieuwe VN-resolutie stelt dat de wereldgemeenschap handelde om "vrede en stabiliteit te herstellen". Maar alle grote internationale persagentschappen berichtten dat Somalië dit jaar voor het eerst sinds 16 jaar een pauze meemaakte in de totale wetteloosheid en terreur, die veroorzaakt werden door plunderende krijgsheren. Zij verdreven ook de vredeshandhavers van de VN in 1993, toen er 18 Amerikaanse soldaten werden gedood.

Sinds 1993 had de Veiligheidsraad er geen reden toe om vredeshandhavers naar Somalië te sturen. Toen vrede en orde echter standhielden werd een multilaterale macht plotseling noodzakelijk geacht, aangezien het de Islamitische Rechtbanken waren die deze stabiliteit veroorzaakten. Door de sharia in te voeren hadden de islamisten de krijgsheren verslagen en het volk meegekregen. De sharia wordt in Somalië algemeen toegepast.

Anderzijds wordt de overgangsregering overheerst door krijgsheren en terroristen. Zij werd in Kenia georganiseerd door de Amerikaanse bondgenoten in de regio. Ze is dermate verstoken van binnenlandse steun, dat men zich voor hulp wendde tot Somalië's aartsvijand Eritrea.

Als deze oorlog voortduurt zal de hele regio aangetast, Amerikaanse belangen ernstig geschaad en Kenia - het enige baken van stabiliteit in deze hoek van Afrika - worden bedreigd.

Ethiopië, een dictatuur met weinig steun van de bevolking, loopt nog groter gevaar. Het wordt al geteisterd door twee grote binnenlandse opstanden, die van de Ogadenis en de Oromos. Ook zit het vast in een conflict met Eritrea, dat aan Ethiopië een veilige toegang tot de zeehavens ontzegt.

Het beste tegengif tegen terrorisme in Somalië is de stabiliteit waarin de Islamitische Rechtbanken hebben voorzien. De islamisten hebben een sterke basis in de bevolking, en deze is alleen nog maar gegroeid vanwege de Amerikaanse en Ethiopische interventies. Zoals ook het geval is met andere conflicten tussen de islam en het Westen, moet de wereld zich verbinden met de islamisten om vrede te waarborgen.

Bron: Tribune Media Services, 26-12-2006, vertaling Leo Schuwirth.

©MANIFEST KRANT van de NCPN
Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019