Vooraanstaande professor: "Neonazi's loodsen ons Wereldoorlog III binnen"


Vliegdekschip 'USN-USS John C. Stennis' op weg naar het Perzische Golf-gebied.  


Vliegdekschip 'USN-USS John C. Stennis' op weg naar het Perzische Golf-gebied.  

Steve Watson & Alex Jones (*)

De vernietiging van de wereldorde: een analyse van de oorlog in Afghanistan, Irak en het Midden-Oosten, in gesprek met Dr. Francis A. Boyle.

De vooraanstaande professor Dr. Francis A. Boyle was begin januari te gast bij Alex Jones [in het radioprogramma KLBJ News Radio, nvdr], om te discussiëren over de huidige situatie in Irak, de gevolgen in ruimere zin voor internationale relaties en de meedogenloze mentaliteit van de 'Straussiaanse' neoconservatieven, die in de 21e eeuw de wereldmacht hebben gegrepen.

Boyle is een toonaangevende Amerikaanse professor Internationaal Recht. Hij was verantwoordelijk voor het ontwerpen van de 'Biologische Wapens Anti-Terrorisme' wet van 1989, de Amerikaanse invoering van de wetgeving gebaseerd op de Biologische Wapens Conventie in 1972. Hij was lid van de Raad van Bestuur van Amnesty International (1988-1992) en vertegenwoordigde Bosnië-Herzegovina voor het Internationaal Gerechtshof. Professor Boyle doceert internationaal recht aan de Universiteit van Illinois, Champaign. Hij behaalde zijn dokterstitel Rechten met Magna Cum Laude ('met groot lof') en de titel Ph.D. (hoogste academische graad) in Politieke Wetenschappen, beide aan de Harvard University.

Dr. Boyle opende het gesprek door in te gaan op de gebeurtenis die een grote rol heeft gespeeld in de escalatie van de oorlog in Irak en een groot deel van de internationale gemeenschap met afschuw vervulde: de executie van Saddam Hoessein.

Dr. Boyle benadrukte dat hij ervan overtuigd is dat de executie zeer zorgvuldig in scène is gezet, met de bedoeling om het sektarisch geweld opzettelijk aan te wakkeren en op die manier de Bush-strategie van escalatie te rechtvaardigen.

"We moeten inzien dat dit hele showproces direct vanuit het Witte Huis werd georganiseerd. Er was al melding van gemaakt, zelfs in de New York Times, dat een adviseur uit de staf van het Witte Huis de leiding had over het gehele proces. Zij organiseerden deze hele show, die volledig werd betaald door de Verenigde Staten", zei Boyle.

"De doodstraf voor Saddam werd uitgesproken vlak voor de verkiezingen in november. De executie zelf, de ophanging, het lynchen, ik weet niet hoe je het anders zou moeten noemen, werd bedacht voor politieke doeleinden. Zijn executie, onder deze omstandigheden, is een schending van de Derde Conventie van Genève in 1949. We hadden hem eerst bestempeld als krijgsgevangene, in strijd met de Conventie, en vervolgens heeft deze vertoning voor een onwettige rechtbank plaatsgevonden, geleid vanuit het Witte Huis."

De rechtszaak werd zeer nauwkeurig onder controle gehouden, want als dat niet was gebeurd dan waren er stapels bewijsmateriaal aan het licht gekomen. Bewijzen waaruit zou blijken hoe criminele elementen in de VS de regering Saddam Hoessein aan de macht brachten, hoe ze hem in het zadel hielden, zijn tirannie ondersteunden en hem beloonden voor zijn agressie.

Dr. Boyle bracht naar voren dat het tijdstip van de executie twee doelen diende. In de eerste plaats was het een goede manier om te proberen berichten uit de pers te houden over het feit dat het totale aantal van in Irakomgekomen VS-soldaten de 3000 naderde. De executie van Saddam werd volgens de professor georganiseerd om de aandacht van het publiek af te leiden. In de tweede plaats is Dr. Boyle van mening dat de snelheid waarmee de executie werd uitgevoerd tot doel had het geweld in de regio opzettelijk te doen oplaaien, als voorwendsel voor het zenden van meer troepen naar het MiddenOosten: "Dan is er nog de kwestie van het opzettelijk aanwakkeren van de vijandigheid tussen de Shiieten en de Soennieten, waarvoor deze lynchpartij ook is opgezet", zei Boyle.

Dr. Boyle vervolgde zijn betoog door te vertellen dat de Nationale Veiligheidsadviseurs en leidende neocon(neoconservatieven nvdr)-'haviken', Elliott Abrams and Stephen Hadley, het groene licht hebben gegeven voor het opzettelijk aanwakkeren van sektarische spanningen. Niet alleen in Irak, tussen de Shiieten en de Soennieten, maar ook in de moslimwereld. Daarom kozen zij de heiligste dag uit, Eid al-Adha, voor de uitvoering van de executie van Saddam, zich er volledig van bewust dat dit de spanningen in het hele Midden-Oosten zou vergroten.

"Als je vandaag de dag naar de radio luistert of televisie kijkt in het Midden-Oosten, dan zul je zien dat zij van Saddam Hoessein een martelaar hebben gemaakt. Ik heb veel gewerkt in de Arabische en moslimwereld. Vóór de executie dacht iedereen die ik kende dat Saddam Hoessein nogal een slachter was, maar nu hebben ze van hem een martelaar gemaakt en voor de neoconservatieven is dat een goede zaak", aldus Boyle.

Hij wees erop dat op dit moment dezelfde filosofie wordt gebruikt als de filosofie die de VS gebruikten tijdens de Iran-Irak oorlog, toen Henry Kissinger zei: "we willen dat zij elkaar allemaal afslachten."

De krachten die streven naar wereldmacht willen geen stabiele Arabische en moslimwereld, want dat zou een serieuze bedreiging zijn voor de westerse overheersing over de energievoorraden en tevens een forse inkrimping betekenen van de wapenindustrie.

Dr. Boyle heeft een zeer gedetailleerde kennis van de denkwijze van degenen die het nu voor het zeggen hebben in de VS, omdat hij hetzelfde PhD-programma [PhD: universitaire graad] heeft doorlopen als Henry Kissinger en Zbigniew Brzezinski. En hij heeft dezelfde docent Internationaal Recht, Hans Morgenthau, gehad als zij, waarvan velen zeggen dat hij de grondlegger is van Internationaal Recht als een zelfstandige discipline. Dr. Boyle vertelde dat toen hij 21 jaar was Morgenthau hem aanbood Kissinger te bellen, om hem te vragen Boyle een baan te bezorgen in de staf van het Witte Huis. Boyle wees dit aanbod af. Dr. Boyle ging ook tegelijkertijd met Wolfowitz, Ashcroft en andere leidende neocons naar de universiteit.

"Je moet de neocon-mentaliteit begrijpen. Zoals ik al zei ging ik naar de universiteit van Chicago, de thuisbasis van de neocons, waar ik in 1968 binnenkwam als student. Hun grondlegger, Leo Strauss, was net gepensioneerd en gestopt bij de faculteit Politieke Wetenschappen. Maar ik werd getraind door zijn belangrijkste student en protegé, co-schrijver en uitvoerder van zijn literair testament, Joseph Cropsey. Dus ik doorliep het volledige neocon-programma", vertelde Dr. Boyle.

"Ze zetten nog steeds hun plannen voort om het Midden-Oosten te herverdelen en te veranderen naar neoconservatieve maatstaven. Ze hebben in de zomer van 2006 de Israëlische 'oorlog', afslachting, of hoe je het ook wil noemen, aangemoedigd tegen Libanon en de slachting van de Palestijnen door Israël. En nu bereiden ze een oorlog voor tegen Iran, een bombardementenaanval die wel eens zou kunnen leiden tot de Derde Wereldoorlog. En dat zou hen niets kunnen schelen, deze neoconservatieven. Hoe zouden zij, vanuit hun standpunt bekeken, zich anders uit de situatie kunnen redden?"

Dr. Boyle beschreef het erfgoed dat de neocon-elite voortzet. Kort samengevat volgt zij de doctrine van de politiek trouwe aanhanger van de Universiteit van Chicago, Leo Strauss. De mentor van Strauss in Duitsland, voordat hij emigreerde naar de VS, was Carl Schmitt. Carl Schmitt groeide uit tot de meest beruchte nazi-professor in de Rechten in zijn tijd, hij rechtvaardigde iedere verschrikkelijke gruweldaad die de nazi's uitvoerden.

Boyle ging verder: "De neocons zijn door Strauss (er is een boek als je geïnteresseerd bent van professor Shadia Drury) zeer grondig geschoold in 'Straussiaanse' en 'Schmittiaanse' theorieën, wat eigenlijk nazi-theorieën zijn, en deze mensen zijn daadwerkelijk neonazi's. We moeten dat begrijpen, maar ik denk dat dat voor veel mensen moeilijk te begrijpen is, omdat het zo in strijd lijkt met onze tradities.

Ik heb zeven jaar doorgebracht op Harvard, waar ik drie academische titels behaalde, na de Universiteit van Chicago. En opnieuw doorliep ik exact hetzelfde programma dat Kissinger en Brzezinski heeft gevormd, omdat ik precies zo getraind wilde worden als die mensen en precies zo wilde denken en wilde weten wat hun doelen waren, in de hoop dat ik er weer uit kon komen en het tegen hen kon gebruiken."

De professor denkt dat wat we nu zien gebeuren het eindspel is, de strategie van 'tot het uiterste gaan'. Deze neonazi's, de neocons van Chicago, en president Bush, die op een gegeven moment publiekelijk opschepte over het feit dat hij minstens twintig 'Straussiaanse' neocons had aangesteld in zijn regering, gaan voor overheersing en controle over de wereld.

De oorlogen in Afghanistan en Irak waren al geruime tijd van tevoren gepland door de Israëliërs en het Pentagon. De oorlogen zijn in gang gezet met als doel beslag te leggen op tenminste tweederde van de energiebronnen van de wereld en deze vervolgens te stelen en de elitemacht is van plan deze bronnen te behouden. Volgens Dr. Boyle is dit de toekomst van de wereldeconomie, zij zijn niet van plan op te geven.

Zij hebben goed begrepen dat als zij deze enorme greep naar de macht zouden doen door het uitvoeren van hun meedogenloze agressieaanvallen op Irak en Afghanistan en nu misschien ook op Iran en Syrië, als we ze niet stoppen, er een enorm verzet onder de Amerikaanse bevolking zou ontstaan.

Dr. Boyle vergelijkt de huidige situatie met die ten tijde van de Vietnamoorlog, waarbij hij vreedzaam, geweldloos verzet aanmoedigt met als doel de criminelen te ontmaskeren die de oorlog willen laten escaleren, puur om meer geld te verdienen en meer macht te krijgen om te kunnen doen wat zij willen.

"Harvard heeft niets geleerd van de Vietnam-oorlog. Op ditzelfde moment worden aan Harvard nog steeds grote oorlogsstokers en oorlogsmisdadigers opgeleid, vergelijkbaar met Kissinger. Vanaf het begin is de strategie erop gericht geweest om Irak als levensvatbare natie te vernietigen. Omdat, zoals Huntington uitlegt in 'Clash of Civilizations', Irak waarschijnlijk de enige Arabische staat was die leiding had kunnen geven aan de Arabische wereld in een confrontatie met het Westen over de energievoorraden. Dus Irak moest vernietigd worden", beargumenteerde Boyle.

Dr. Boyles verhandelingen over dit thema en daarmee samenhangende onderwerpen zijn te vinden in zijn uitstekende boek 'Destroying World Order: U.S. Imperialism in the Middle East Before and After September 11th.'

Bron: Infowars.net, 5 januari 2007, vertaling J. Bernaven.


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019