De wereld versus Bush


Filmster Jane Fonda spreekt in Washington 500.000 demonstranten toe op 27 januari jl.  


Ook de bekende vredesactiviste Cindy Sheenan (rechts naast Vietnam-oorlogsveteraan) was aanwezig in Washington.  

Robert Scheer

Houd hem tegen voor hij weer aan het moorden slaat. Zo luidt de mening van de Amerikaanse bevolking en van de hele wereld over de prestaties van president Bush. Geen enkele troonrede kan deze slechte waardering wegpoetsen.

Bush speelde klaar waar Osama bin Laden alleen maar van gedroomd kan hebben. Hij heeft het Amerikaanse idee van democratie bezoedeld ten overstaan van de hele wereld. Volgens een uitgebreide peiling van de BBC is bijna driekwart van de ondervraagden tegen Bush' Irak-beleid en meer dan tweederde is van mening dat de Amerikaanse aanwezigheid in het Midden-Oosten de regio destabiliseert.

Met andere woorden, de bijna wereldwijde steun die de Verenigde Staten genoten na de terroristische aanslagen van 11 september is volkomen weggeëbd en de meerderheid van de wereldbevolking is er nu van overtuigd dat Amerika wereldwijd een negatieve rol speelt.

"Het is niet alleen de woede over Irak die telkens terugkeert", zei Steven Kull, voorzitter van het 'Program on International Policy Attitudes' van de Universiteit van Maryland, die de opiniepeiling mede organiseerde. "Het meest genoemde thema is dat van de hypocrisie. De reactie luidt vaak als volgt: "Jullie, de VS, waren de kampioen van bepaalde codes en regels. Op dit moment breken jullie daarmee dus zijn jullie schijnheilig."

Nog deprimerender is dat dat ook het oordeel is van hen die ons het best kennen: onze bondgenoten in Groot-Brittannië, het enige land dat nog steeds samen met ons offers brengt in Bush' ooit zo bewierookte 'Coalition of the Willing'. Ondanks Tony Blair's hondstrouwe steun aan zijn Amerikaanse makker verklaarde 81 procent van de Britten tegen de Amerikaanse acties in Irak gekant te zijn. Slechts 14 procent is nog van mening dat de Verenigde Staten een stabiliserende factor in het Midden-Oosten zijn.

Niet alleen ons falen in deze cruciale regio speelt onze geloofwaardigheid parten. Het aantal mensen dat wereldwijd van mening is dat we een positieve rol spelen in de internationale politiek is gedaald naar een karige 29 procent. Dit percentage is opvallend genoeg even laag als de waardering voor Bush in de VS zelf, volgens de meest recente peiling van CBS. Dat Bush de wereld verenigt en niet verdeelt klopt dus: hij brengt mensen van over de hele wereld samen in het verzet tegen zijn politiek.

Volgens een opiniepeiling van ABC-Washington Post is een overweldigende meerderheid van 71 procent van de Amerikanen het erover eens dat ons land het spoor ernstig bijster is. De 'Post' noemde dit gegeven 'de heftigste uitdrukking van nationaal pessimisme in meer dan tien jaar'. En dat terwijl de economie, die altijd de belangrijkste factor is voor de stemming in het land, er redelijk voorstaat.

Nu is de beëindiging van de oorlog datgene wat de meeste Amerikanen vooral bezighoudt; alle andere kwesties staan in de schaduw hiervan. Voor enig leiderschap in de buitenlandse politiek wenden de Amerikanen zich nu plotseling tot de Democraten. "Drie op de vijf Amerikanen vertrouwen de Democraten in het Congres meer dan Bush als het gaat om het Irak-beleid. Even veel Amerikanen willen dat het Congres zijn voornemen om meer troepen te sturen tegenhoudt", aldus de 'Washington Post'. Als de Democraten dit oordeel van de bevolking in de wind slaan doen zij dat voor eigen risico.

Zelfs een aantal Republikeinen in het Congres, onder wie onlangs John Warner uit Virginia, heeft duidelijk gemaakt dat het beëindigen van dit rampzalige avontuur noodzakelijk is voor hun herverkiezing. Samen met andere gematigden uit beide partijen diende Warner vorige week dinsdag een voorstel in om het sturen van 21.500 extra militairen naar Irak te verhinderen.

Het lijkt erop dat iedereen beseft wat er gaande is. Alleen de president en de zijnen in het Witte Huis willen van geen wijken weten. "Ze hebben zichzelf in de hoek gedreven", zei opiniepeiler Tont Fabrizio tegen de 'Washington Post'. "Het probleem is zijn voortdurende roep om troepenversterkingen, dat regelrecht indruist tegen de wens van 70 procent van de Amerikanen." Bush lijkt te zeggen: "Ik zal naar jullie luisteren maar ik doe toch mijn eigen zin".

Robert Scheer is medeauteur van 'The Five Biggest Lies Bush Told us About Iraq'

Bron: Information Clearing House, 25 januari 2007, vertaling Frans Willems (enigszins ingekort).


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019