NCPN neemt deel aan Provinciale Statenverkiezingen


In het midden met stok van spandoek in zijn hand, Michel Wijnhold, lijsttrekker NCPN in Groningen. (Foto NCPN-Groningen)  

GRONINGEN, 15-1-2007 - De NCPN doet mee met de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

Lijsttrekker is Michel Wijnhold en woont in de stad Groningen. Hij is werkzaam in de horeca. Op de tweede plaats staat Hans Heres, NCPN-raadslid in Reiderland en op de derde plaats Annabelle Schouten, studente geschiedenis. De leuze van de campagne is: 'Vol gas er tegenaan. Energieprijzen omlaag, stem communisten!'.

De jongste kandidaat is Marilena Busscher (21), de oudste is Klaas Lanting (82).

Groningen is de rijkste provincie... met de armste bevolking en de hoogste werkloosheid van het land. Dat moet anders, vindt de NCPN. Inzet van de campagne is een provincie Groningen waarin privatiseringen en marktwerking in openbare diensten en voorzieningen teruggedraaid worden en aardgaswinsten worden aangewend voor het welzijn van de Groningse bevolking. Energieprijzen kunnen daardoor omlaag.

Speerpunten zijn: bestrijding van armoede, werkloosheid en achterstelling, aardgasbaten inzetten voor het welzijn van de bevolking en duurzame werkgelegenheid, publieke voorzieningen weer collectief maken in plaats van privaat, betaalbare sociale huurwoningen vooral voor starters, alleenstaanden en ouderen, openbaar vervoer weer in gemeenschapshanden, geen dure snelle treinverbinding, wel betaalbaar lokaal en regionaal openbaar vervoer, werkgelegenheid, jeugdzorg, behoud en uitbreiding van voorzieningen in de kleine kernen. De voorgenomen herindeling van gemeenten moet worden voorgelegd in een referendum en niet tegen de wil van de bevolking worden doorgedrukt.

In plaats van dure prestigieuze nieuwbouw (Intense stad) pleit de NCPN voor het in stand houden en uitbreiden van de sociale woningbouw en meer sociale huisvesting voor studenten, jongeren en starters op de woningmarkt.

De NCPN maakt zich voor de Provinciale Statenverkiezingen onder meer hard voor het herinvesteren van de aardgasbaten in de noordelijke economie in het belang van de Groningse bevolking, de ontwikkeling en toekomst van de provincie en het milieu, onder andere in energiebesparing, duurzame energievoorziening en alternatieve vormen van energie. De NCPN is voor een duurzame ontwikkeling en goed milieubeleid. De gasboringen onder de Waddenzee moeten worden tegengehouden. Geen kernenergie en afvaldumping in de provincie.

Meer informatie

NCPN afdeling Groningen
Telefoon :
06-14100834 (Michel Wijnhold)
050-5414381 (Mans Pruis)
050- 5426544 (Henk Jonkman)
e-mailadres: info@ncpn-groningen.nl
web : https://www.ncpn-groningen.nl


Haarlemmerweg 177, 1051 LB, Amsterdam, tel.: 020-6825019